Na přípravě první etapy projektu „Loučná - Vysoké Mýto, zvýšení protipovodňové ochrany města“ spolupracuje město s Povodím Labe. Součástí navrhovaných opatření proti velké vodě na Loučné se stane několik staveb, hlavním prvkem bude tzv. ohrázování.

Opatření ochrání proti stoleté vodě


Hrázky jsou v projektu navrženy po obou březích mlýnského náhonu, systém by pokračoval po levém břehu proti toku Loučné, jež přitéká od Cerekvice nad Loučnou a Jangelce. Právě tyto úseky znají obyvatelé Mýta a okolí jako velmi problémové, když dojde k podstatnému zvýšení hladiny vody v Loučné. Celková délka hrází dosáhne na pravé straně 1143 metrů, v případě levého břehu půjde o délku 298 metrů.

„Projekt připravujeme společně již několik let, i když na Loučné nebývají takové povodně jako v jiných částech Orlickoústecka a kraje. Opatření se týkají spodní části města kolem části firmy Iveco Czech Republic a městského stadionu. Do těchto míst směřuje při povodni voda z náhonu a Nejzbachu. Prostor stadionu by měla ochránit stěna, silnici do Chocně by přehradila norná stěna. V současné době se koná územní řízení, na jeho základě podá Povodí Labe žádost o dotaci od Evropské unie a ministerstva zemědělství. Příjemcem dotace by bylo město,“ vysvětlil aktuální stav starosta Martin Krejza. S pracemi se začne pravděpodobně v roce 2011 nebo 2012. „Opatření jsou koncipována proti hodně velké vodě, padesátiletá není pro nás zase tak velká, takže spíše proti stoleté. Cena by se měla pohybovat kolem sedmdesáti milionů korun, náklady se musejí postupně ještě upřesnit. Předpokládáme však, že cena se pak sníží při výběrovém řízení, že vysoutěžíme nižší cenu,“ dodal Krejza.

V prostoru přiléhajícím k Loučné vzniknou betonové stěny, hrázky, navýší se nábřežní zeď, dojde na betonové tabulové uzávěry a přečerpávací stanici. Stavbaři se budou zabývat také veřejnou zelení: zmizí některé porosty na březích, kromě jiného topoly. Vykácenou zeleň nahradí nově vysázené stromy a keře. Opatření se začala připravovat intenzivněji po povodni na jaře 2006, kdy voda zaplavila například plochu městského stadionu až do výše tři čtvrtě metru.

(jko)