Jiří Šmejkal

Horní Libchavy - Na seminářích pro pedagogy, které se konají v libchavské Koučink akademii, se často na začátku programu objevuje téma, které vás asi nepřekvapí odchody dobrých učitelů do jiných povolání. Samozřejmě, to první, co se vždy diskutuje jsou nízké platy ve školství, což je přetrvávající bolest pedagogů vůbec. Není to však jediný argument. Následují žáci bez zájmu, nepříjemná atmosféra v učitelském sboru, kritičtí rodiče, malá prestiž učitelského povolání ve společnosti.

My v Akademii zastáváme názor, že nemůžeme a nechceme čekat jen na to, až nám někdo „shora" zařídí potřebné plošné změny. Na seminářích diskutujeme s účastníky, co každý sám za sebe můžeme udělat pro to, aby se v naší práci i v životě mohly uskutečnit posuny a změny, třeba menšího charakteru, ale potřebné a užitečné. Hledáme účelnost, reálné možnosti i osobní odvahu zasadit se o dobré věci v duchu přísloví: „I jediná sirka může zapálit stoh." Proto vznikly v libchavské Akademii programy Ředitel a Učitel koučem, ve kterých se pedagogové učí proaktivnímu přístupu k řešení různých témat spojených s děním ve škole, pomocí koučovacího stylu.

Naslouchat druhým

Peníze nejsou všechno. To už nám pedagogové demonstrují tím, že ještě všichni ze škol neodešli za „lepším". Láska k dětem, smysluplnost, toho co dělají je silnější. V Akademii nabízíme, jak tyto postoje efektivně podpořit. V programech si učitelé osvojují, jak vytvořit ve třídě důvěryhodnou a otevřenou atmosféru sdílení a spolupráce. Učí se, jak naslouchat druhému bez předpojatosti a vyjadřovat se s respektem i třeba k odlišnému názoru. Nacházejí odpovědi, jak vytvořit dobré vztahy s kolegy, se žáky i jejich rodiči.

Koučovací přístup založený na „silných" otázkách, který si osvojují, jim pomáhá, aby podporovali své žáky v jejich samostatném uvažování a sebedůvěře. Absolventi programů mají pak vlastní zkušenost, jak jim to žáci oplácejí svým zájmem i aktivnějším a odpovědnějším přístupem k učení.

To všechno přispívá také k tomu, že učitele práce skutečně baví. Roste jejich síla a sebevědomí, mají chuť hledat nové a efektivní způsoby výuky, vnímají, že jejich práce má smysl.

Ředitelé se v různých programech učí na jedné straně individuálnímu přístupu ke každému učiteli, na druhé straně, vést pedagogický sbor jako celek jak z něj vybudovat dobrý a spolehlivý tým, kde je přátelská a spolupracující nálada.

Po přenesení dovedností z programů do školy mají dobrou zkušenost, že ve sboru pak převládá větší soudržnost, otevřenost, vzájemná podpora a spolupráce.

Tak vznikají spokojené a klidné školy, ze kterých se radují rodiče, protože jsou v nich jejich spokojené a klidné děti, které učí spokojení a klidní učitelé.

Dobré vztahy, plynulá spolupráce, vzájemná podpora, chuť tvořit a spoluvytvářet, radost z výsledků, vlastní sebedůvěra a důvěra, že to má smysl, vstřícná odezva žáků a ocenění rodičů, to vše jsou důležité kvality na misce vah při rozhodování, zda zůstat nebo jít.

Mgr. Jiří Šmejkal, kouč a lektor, Koučink akademie Libchavy