Tři studenti prezenčního studia a čtyři kombinovaného studovali na dislokovaném pracovišti fakulty v České Třebové obor Dopravní prostředky se zaměřením na kolejová vozidla. Pracoviště se ve městě úspěšně rozvíjí již šestnáctým rokem.

Studenti z celé republiky, mezi nimiž byl i místní 58letý Petr Frühbauer, úspěšně 16. června obhájili své diplomové práce a složili státní závěrečnou zkoušku před komisí, jíž předsedal Jaroslav Čáp.

Před převzetím diplomů, mezi nimiž byl i jeden červený, k absolventům promluvil děkan dopravní fakulty Bohumil Culek: „Převezmete diplomy a s nimi akademický titul inženýr, dosáhli jste vysokoškolské kvalifikace, doufám, že vám umožní, abyste se co nejlépe uplatnili. Cesta vzdělání, kterou jste nastoupili, dnešním dnem nekončí, inženýr musí své vědomosti a znalosti neustále rozšiřovat a obohacovat. Děkuji vám, že jste se chovali zodpovědně, za vaši snahu a úsilí. Přeji vám vše nejlepší v profesním i soukromém životě, hodně štěstí.“