Nezastavujem, máme zpoždění! Věta, kterou si z Troškovy komedie nezapamatoval jen málokdo. Kdo ví, jestli onu humornou scénku, která výstižně zachycuje českou verzi řešení problému, ministerstvo dopravy a České dráhy časem nepřevedou do praxe.
K podobně svéráznému řešení mají slibně nakročeno tím, že značnou obsazenost souprav mezinárodních EC prý pomůže vyřešit průjezd Českou Třebovou. Tím sice přiznávají potenciál města jako regionálního železničního uzlu, ale to je momentálně asi vedlejší. Copak o to, Třebováci se svezou jiným komfortním vlakem nebo se tomu usmějí z okénka soupravy soukromého dopravce, ale obyvatelé dalších měst a hlavně vesnic v celém kraji, kteří se denně kodrcají komplikovaně do práce, se baví už méně.
Možná by úředníkům před závěrečným projednáním připomínek, které se k návrhu nového jízdního řádu sešly, prospělo, kdyby se rozespalí nad ránem pokusili vlakem přemístit z bodu A do bodu B.
Šárka Mikulecká