Kontrolním orgánem je buď příslušný krajský úřad, nebo ministerstvo práce a sociálních věcí. Podle informací, které Deníku postytla Eva Ostruszková, ředitelka stacionáře, A–centrum dopadlo výborně. Kontrola z krajského úřadu posuzovala: 1. plnění podmínek stanovených pro registraci poskytovatelů sociálních služeb; 2. plnění povinností poskytovatelů sociálních služeb stanovených v paragrafech 88 a 89 zákona 108/2006 Sb.; 3. kvalitu sociálních služeb, tzv. standardy kvality.

Hodnocení pracovníka Krajského úřadu v Pardubicích a dalších dvou z jiných krajů dopadlo skvěle: první bod stacionář splnil na 100 %, druhý na 93 % a třetí na 92 %. „Dle vedoucího inspekční skupiny jsme jedna z mála, snad ze tří, organizací v Pardubickém kraji, která napoprvé splnila požadavky inspekce a snad jediná, která má tak vysoká procentuelní splnění,“ uzavřela Eva Ostruszková.