Jeho účinek se při povodních projeví na celém toku Moravské Sázavy i Moravy. Poldr je také významným krajinotvorným a revitalizačním prvkem v ekosystému Lanškrounska,“ vysvětlil radní Pardubického kraje pro životní prostředí Petr Šilar (na snímku), který si v prostoru poldru dal sraz s rybáři a osobně jim pomohl ryby vysadit. Pstruzi a střevle putovali do tekoucí vody, líni si nový domov hledají v několika rybníčcích. Pardubický kraj na tuto akci přispěl dotací ve výši 200 tisíc korun. Stavba poldru, který v době povodní pojme až 6 milionů kubických metrů vody, začala v květnu 2006. Rozkládá se na ploše 166 hektarů, výše sypané hráze o délce zhruba 2,2 km dosahuje téměř 7 metrů. Náklady na vybudování hráze dosáhly 280 milionů.

(tz, re)