Tato komplexní dávka státní sociální pomoci, novináři nazývaná jako „superdávka“, by měla platit od 1. ledna 2025. „Takto nasměrujeme naši podporu skutečně tomu, kdo si neumí jinak pomoci. Motivem rozhodně není ušetřit, spíš lépe zacílit. Proces bude jednodušší jak pro úřady, tak pro klienty,“ uvedl při představení změn ministr Marian Jurečka.

Co chce nový systém dávek státní sociální podpory změnit?
Zamezit zneužívání dávek. Kdo má majetek a zatajené příjmy, nebude je moci čerpat. Lépe zacílit na ty, kdo podporu opravdu potřebují. Zvýhodnit ty, kdo pracují a snaží se svou situaci řešit. Zjednodušit vyřízení dávek (jedna žádost na celou rodinu, jedno správní řízení, stát si pro spoustu informací sáhne sám a sám také nakombinuje superdávku z jejích čtyř možných komponent). Klient dosáhne i na podporu, o níž dříve nemusel vědět, nebo netušil, že mu náleží.

Jak půjde žádat o dávku?
Půjde si zažádat z domova přes klientskou zónu MPSV Jenda, na pobočce Úřadu práce ČR, popřípadě České pošty. U nemobilních lidí se uvažuje, že by za nimi přišel úředník až domů. Žádost půjde podat elektronicky i papírově.

Z čeho se bude „superdávka“ skládat?
Bude se skládat ze čtyř takzvaných „komponent“: živobytí, bydlení, dítě a pracovní bonus. Klientovi bude vypláceno tolik komponent, na kolik dosáhne.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka
Lidé nevědí, na co mají nárok. Sjednocená dávka jim pomůže, tvrdí Jurečka

Kdo má nárok na komponentu živobytí?
Náleží rodinám s příjmem do 1,43násobku životního minima. Životní minimum momentálně činí 4860 korun pro jednotlivce, 8510 pro dva dospělé v domácnosti. Za každé dítě do šesti let se do životního minima domácnosti připočítává 2480 korun, od šesti do patnácti let 3050 a za jedince ve věku 15-26 let 3490 korun.

Jaké podmínky člověk musí splňovat, aby dosáhl na komponentu bydlení?
Domácnost má platný právní titul k bytu nebo k nebytovému prostoru, který splňuje základní standardy a rodina ho užívá k trvalému bydlení. Náklady na bydlení přesahují třicet procent čistého příjmu a tato část není vyšší než uznatelné náklady na bydlení. Výše nájmu se uznává maximálně do výše tzv. nájemního normativu podle počtu osob a velikosti obce.

Jak velké částky se budou vyplácet v komponentě dítě a čím jsou určeny?
Náleží rodinám s příjmem do čtyřnásobku životního minima. Výše závisí na výši příjmu domácnosti a počtu nezaopatřených dětí. Výše zohledňuje snahu o vlastní přičinění při zajištění soběstačnosti domácnosti (rodina s příjmy do 1,43násobku životního minima dostane 500 korun na každé dítě, částka pro rodiny s příjmy 1,43 až 3násobek životního minima činí 1000 korun na každé dítě, u 3-4násobku minima dávka postupně klesá). Komponenta rodině nenáleží, když nepracuje některá z osob v rodině, po níž je práce vyžadována, a není ani v evidenci uchazečů o zaměstnání. Tři měsíce ji nedostanou ti, jejichž dítě řádně neplní povinnou školní docházku.

Co znamená u superdávky pracovní bonus?
Jedná se o motivační část dávky. Odměňuje rodiny, které pracují a snaží se tak svou situaci řešit. Výše je závislá na výši příjmů z pracovní aktivity. Pro domácnosti s příjmem do 1,5násobku životního minima činí 40 procent z celkových příjmů z pracovní aktivity, od této výše příjmu se částka postupně snižuje.

Jak ohlášenou změnu sociálních dávek vidí odborník? Čtěte v článku
Jurečkovo sloučení dávek? Expert: Nestačí změnit pravidla, lidem se musí pomoct

V čem bude spočívat plošný majetkový test?
Majetkovým testem úřady zjišťují, zda domácnost nevlastní více než dvě nemovitosti (včetně nemovitostí k rekreaci, kdo má dvě, bude mít nárok na dávku maximálně tři roky), zda nemá více než jedno auto na dospělého člena či více než dvě auta na domácnost, nebo zda nemá na účtech příliš velké úspory (jednočlenná domácnost do 200 tisíc korun, dvoučlenná do 250 tisíc, tříčlenná do 300 tisíc, čtyřčlenná do 350 tisíc, pětičlenná a vícečlenná do 500 tisíc korun). Stačí prohlášení občana, ale úředníci budou pravdivost, a tudíž oprávněnost dávky, na vzorcích kontrolovat.

Kolika lidí se bude superdávka týkat?
Předpokládá se zhruba 850 tisíc lidí, popřípadě 400 tisíc domácností.

Co bude klient dokládat?
Především smlouvu k bydlení a pak údaje, k nimž nemá úřad přístup – náklady na bydlení, na energie, příjmy u zahraničního zaměstnavatele, dítě svěřené do péče. Bude povinnost hlásit změny, nikoliv pravidelně dokládat údaje, které se nemění.

Generální ředitel Úřadu práce ČR Daniel Krištof
Nechceme vychovávat další generace lidí na dávkách, říká šéf Úřadu práce

Jak bude vypadat přechod z rušených dávek na novou komplexní dávku?
Od nabytí účinnosti, což by mělo být 1. ledna 2025, najede každý nový klient rovnou na novou „superdávku“. Klientům, kteří měli aspoň jednu z rušených dávek (přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení), zůstane pomoc zachována, pokud uplatní žádost o novou dávku do třech měsíců od začátku její účinnosti. Prodlouží se mu tím dočasně staré dávky a do sedmi měsíců od účinnosti by měli být všichni přesunuti do „superdávky“.

Jak se změní fungování poboček úřadu práce?
S přibývajícím počtem elektronických žádostí a s postupným zapojením poboček České pošty do pomoci s podáním žádosti se pobočkám úřadu práce více uvolní ruce na poradenství klientům, jak si najít vhodnou práci či jak si na ni doplnit, popřípadě zcela změnit kvalifikaci.