„Silniční kontrola. Pane řidiči, předložte své doklady a doklady od vozidla.“

Tak takovou výzvu od policistů už neuslyšíte. Zatímco ještě loni museli řidiči u sebe povinně vozit řidičský průkaz a osvědčení o registraci vozidla, lidově řečeno malý technický průkaz, a k tomu prokázat svoji totožnost třeba občankou, nyní je vše jinak. Nic z toho není nutné mít fyzicky u sebe. Nově postačí chytrý telefon.

Povinnost mít u sebe řidičský průkaz a malý techničák neplatí od začátku roku. Více než dva roky je možné předkládat zelenou kartu pomocí mobilního telefonu. Od dubna si řidiči vystačí jen s ním. Stačí v něm mít nainstalovanou aplikaci eDoklady, která umožňuje „nosit“ doklady v elektronické podobě.

POZOR na dezinformace, které se šíří o občanských průkazech v mobilu:

Mobilní aplikace eDoklady
Když s občankou v mobilu ztratíte mobil, jste v háji, straší lháři. Je to jinak

„Fakt, že policie začala v terénu uznávat občanku v mobilu o tři měsíce dřív, než jí to ukládá zákon, je další doklad toho, že naším cílem je skutečně usnadňovat lidem život všude tam, kde to je možné,“ sdělil ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Narážel tak na skutečnost, že policie má tuto povinnost ze zákona až od začátku letních prázdnin.

Zatímco při lednovém spuštění aplikace docházelo k výpadkům, nyní už vše běží. „Od 1. dubna se u policistů v terénu neobjevily žádné problémy. Policisty jsme zaškolili, vytvořili jsme pro ně online manuál. V terénu je nyní zhruba šest a půl tisíce mobilních zařízení,“ informoval náměstek policejního prezidenta David Fulka.

Aplikaci používají statisíce lidí

Jen za poslední více než týden, kdy elektronickou občanku uznává i Policie ČR, narostl počet uživatelů o zhruba 20 tisíc. Celkově aplikaci využívá přes 350 tisíc lidí. Je možné ji zdarma stáhnout z obchodů Google Play či App Store. Při instalaci je nutné ověření identity přes Portál občana. Lze to například pomocí bankovní identity nebo mobilním klíčem eGovernment. Její využívání není povinné. I nadále je nutné udržovat aktuální plastové kartičky.


Nahrává se anketa ...

„Výhoda digitální občanky je v tom, že vidíte, které údaje po vás ověřovatel požaduje a lze jejich předání odmítnout. Když je například nutné ověřit pouze plnoletost, stačí předat údaj o věku. Není potřeba zobrazovat i rodné číslo, jméno nebo adresu,“ řekla mluvčí Digitální a informační agentury Anna-Marie Lichtenbergová.

Jednodušší je i řešení ztráty digitálního dokladu. Stačí se přihlásit na počítači do Portálu občana, který slouží ke komunikaci lidí se státem a jednoduše eDoklady odpojit.

Česko se 20. ledna připojilo k zemím, kde je možné nosit doklady nahrané v chytrém telefonu:

Klasická občanský průkaz by Češi měli mít nadále u sebe, i když budou mít nahranou občanku v mobilu. Mohou totiž nastat případy, kdy s elektronickou verzí lidé neuspějí. Jaké to jsou? Vše se dičtete v článku.
Občanka v mobilu začíná fungovat: Neobstojí všude, stále bude nutná i kartička

V Česku sice řidičům za „nevození“ dokladů nehrozí pokuty, ovšem pro cesty do zahraničí se nic nemění. I nadále platí povinnost mít u sebe občanský a řidičský průkaz, zelenou kartu a také malý techničák. Absence jednoho z dokladů může vyjít i na desítky eur.

Od ledna lze použít eDoklady u ústředních správních úřadů, to znamená na všech ministerstvech (vyjma zastupitelských úřadů) a dalších orgánů. Jsou to:

 • Český statistický úřad
 • Český úřad zeměměřický a katastrální
 • Český báňský úřad
 • Úřad průmyslového vlastnictví
 • Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
 • Správa státních hmotných rezerv
 • Státní úřad pro jadernou bezpečnost
 • Národní bezpečnostní úřad
 • Energetický regulační úřad
 • Úřad vlády České republiky
 • Český telekomunikační úřad
 • Úřad pro ochranu osobních údajů
 • Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
 • Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí
 • Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost
 • Národní sportovní agentura
 • Digitální a informační agentura


Od 1. července 2024
Další státní orgány, kraje a obce s rozšířenou působností, například:

 • Senát
 • Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
 • policie, soudy
 • finanční úřady
 • úřady práce
 • Česká správa sociálního zabezpečení
 • živnostenské úřady
 • katastrální úřady
 • matriční úřady obcí s rozšířenou působností
 • kraje
 • obce s rozšířenou působností
 • organizační složky státu
 • různé inspekce (Česká obchodní inspekce, Česká inspekce životního prostředí atd.)
 • Státní veterinární správa
 • Generální finanční ředitelství/Celní správa
 • krajské hygienické stanice
 • stavební úřady na krajské úrovni a úrovni obcí s rozšířenou působností
 • pobočky Czech POINT v obcích s rozšířenou působností
 • obecní policie obcí s rozšířenou působností

Od 1. ledna 2025
Orgány veřejné moci a takové soukromé osoby, kterým právní předpis stanovuje ověřit něčí totožnost nebo jiný osobní údaj. Například:

 • okrskové volební komise
 • školy, vysoké školy
 • zdravotní pojišťovny
 • banky
 • notáři, exekutoři
 • obce I. a II. stupně
 • obecní policie obcí I. a II. stupně
 • pošta
 • státní podniky
 • zastupitelské úřady
 • příspěvkové organizace

zdroj: Digitální a informační agentura