Místo několik stokorun i několik desítek tisíc. Takový bude důsledek novely zákona o spotřebitelském úvěru za předčasně splacenou hypotéku. Podle ministerstva financí novela stanoví, jakou náhradu může banka požadovat při předčasném splacení hypotéky během fixace.

„V takovém případě vzniká bance právo na limitovanou náhradu administrativních nákladů a části ušlých úroků, tedy úrokový rozdíl. Tento rozdíl představuje souhrn úroků, o které banka přijde při předčasném splacení u dané smlouvy do konce fixace, snížený o úroky, které by banka získala z poskytnutí nového obdobného úvěru,“ vysvětlil mluvčí ministerstva Filip Běhal.

Půjde to i bez poplatku

Úřad předpokládal, že poplatek bude až dvě procenta ze zbývající jistiny. Koalice se nakonec dohodla na kompromisu jednoho procenta. „Schválený návrh důsledně rozlišuje, zda má spotřebitel pro splacení hypotéky oprávněný důvod, nebo je motivován pouze finanční optimalizací,“ doplnil Běhal.

Naznačil tak, že spotřebitelé mají i nadále možnost předčasně splatit hypotéku bez poplatku. Musejí ale k tomu mít oprávněný důvod.

Možnost vlastního bydlení se většině Čechů vzdaluje:

Mezi ně patří například to, když zemře jeden z partnerů, nebo manželů, kteří měli hypotéku společnou, čímž je ohrožena možnost úvěr splácet. Dalším důvodem je, že dojde k pojistnému plnění z pojištění schopnosti splácet. „Kromě toho můžete každý rok zdarma splatit až 25 procent z půjčky,“ doplnil finanční poradce z portálu Banky.cz Petr Jermář.

Nově bude možné hypotéku splatit bez sankcí v případě, že spotřebitel prodává nemovitost, ke které se hypotéka váže. Musí to být ale až po dvou letech nebo později od její koupě. Sankce si banka nebude účtovat ani v případě, kdy bude hypotéka předčasně splacena v rámci vypořádání společného jmění manželů, pokud je součástí nemovitost, která byla financována hypotékou.

„Nadále platí, že hypotéku můžete bez poplatků splatit také na konci fixace. A tři měsíce po stanovení fixace. A za úvahu stojí také možnost využít takzvané interní refinancování. Při něm o refinancování požádáte svou stávající banku. Díky tomu máte velkou šanci, že vám banka poplatky odpustí,“ přiblížil Jermář.

Lidé s hypotékou nedávno zažili krušné časy: 

Šéf portálu hyponamíru.cz Miroslav Majer uvedl, že příští rok bude tedy nutné počítat s tím, že pokud se spotřebitel rozhodne splatit hypotéku předčasně a nebude mít k tomu oprávněný důvod, bude ho to něco stát. Jestliže bude výše nesplacené části úvěru například tři miliony korun, zaplatí maximálně 30 tisíc.

Spočítejte si náklady

„Předčasné splacení hypotéky se vyplatí dopředu řádně zvážit a vše spočítat. Při rozhodování berte v potaz nejen finanční úsporu, ale také další případné nevýhody a výhody předčasného splacení hypotéky. Po účinnosti novely zákona o spotřebitelském úvěru bude při refinancování hypotéky před vypršením fixace nutné nejdříve vyčíslit výši poplatku za předčasné splacení. Tento náklad poté stačí porovnat se získanou úsporou na splátkách,“ doporučil Majer.

Nová pravidla budou podle mluvčího Běhala použitá pro nové úvěrové smlouvy, které budou sjednané po 1. září 2024. „U těch běžících se použijí jen na ta předčasná splacení, k nimž dojde během fixace sjednané až po datu účinnosti této části novely, to jest až po 1. září 2024,“ upřesnil.

Sazby hypoték jsou nejvýše za několik let:

V současné době je výše poplatku za předčasně splacený úvěr nanejvýš několik tisíc korun, záleží na podmínkách dané banky. Tedy v případě, že si spotřebitel vzal hypotéku v prosinci 2016 nebo později. Tehdy začala platit novela o spotřebitelském úvěru, která výši poplatků upravila. Předtím banky požadovaly i statisícové částky.

„Úprava zákona určila, že si banky smějí účtovat pouze takzvané účelně vynaložené náklady, které vzniknou v souvislosti s předčasným splacením úvěru. Omezení poplatků se však netýká klientů, kteří si hypotéku sjednali před prosincem 2016 a dosud ji nerefinancovali. Tam záleží na podmínkách v úvěrové smlouvě,“ uzavřel Majer.