Inspirací byly pro Česko okolní země, především Rakousko a Německo. Deník připravil přehled nových dopravních značek a symbolů. Nechybí ani vysvětlení, co znamenají. Podívejte se a po přečtení otestujte svou paměť v kvízu na konci článku.

Sdílená zóna a konec sdílené zóny

Dopravní značka označující sdílenou zónu a konec sdílené zónyDopravní značka označující sdílenou zónu a konec sdílené zónyZdroj: se svolením Ministerstva dopravy ČR

Vizuálně se dopravní značka podobá značce Obytná zóna či Pěší zóna. Stejně jako v obytné zóně, i ve sdílené zóně lze jet maximální rychlostí 20 kilometrů v hodině. V obou případech při vyjíždění ze zóny musí všichni účastnicí dát přednost v jízdě všem účastníkům silničního provozu.

Jízda kovovým lesem. Tak někteří odborníci popisují pohyb po části silnic v České republice:

Nadměrné množství příkazů a informací plynoucí z cedulí bezpečí na silnicích nezvyšuje. Právě naopak
Řidiče mate les značek na silnicích. Pomoci by mohly nové zóny

Zásadní rozdíl je v tom, že ve sdílené zóně je značkou vymezená prostor určený všem - od chodců, přes cyklisty, motorkáře, řidiče automobilů až po autobusy a dopravní prostředky hromadné dopravy. Ve sdílené zóně neexistuje chodník, cyklostezka či vyznačená cesta pro auta. Všichni účastníci jsou si rovni. Ve sdílené zóně de facto platí všeobecná pravidla silničního provozu s důrazem na ohleduplnost. Jediným „nadřazeným“ prostředkem je tramvaj. Ta má i zde přednost. Česko se inspirovalo zahraničí, kde sdílené zóny fungují řadu let.

P + D

Dopravní značka parkoviště P + DDopravní značka parkoviště P + DZdroj: se svolením Ministerstva dopravy ČR

V překladu zkratka znamená zaparkuj a řiď, jeď. Taková parkoviště by měla v budoucnu sloužit především sdíleným automobilům či pro sdílené cesty. Řidiči zde odstaví své vozy a následně pokračují dále společnou sdílenou jízdou, nebo sdíleným automobilem. V Česku se už nyní lze setkat s označením parkovišť P + R (znamená zaparkuj a jeď) – tyto odstavné plochy slouží pro cestující, kteří zde ponechají své auto a následně pokračují městskou hromadnou dopravou. Setkat se lze i s označením K + R (kiss and ride - polib a jeď). Takovou značkou bývají označována místa, kde řidič krátkodobě zastaví pro výstup či nástup lidí a poté odjíždí.

Bezpečný odstup

Dopravní značka Bezpečný odstupDopravní značka Bezpečný odstupZdroj: se svolením Ministerstva dopravy ČR

Značka Bezpečný odstup se již na silnicích v Česku objevuje od roku 2019. Je vždy doplněná příslušným vodorovným dopravním značením. Nyní se zlepšuje znázorňovaná grafika. Zatímco dříve na značce bylo vyobrazeno jedno vozidlo a za ním dvě šipky, nyní jsou dvě šipky mezi dvěma auty. Odkazují přitom na pravidlo minimální bezpečné vzdálenosti dvou vteřin – od špičky přední šipky po patu druhé šipky při nejvyšší dovolené rychlosti za běžných podmínek. Česko se inspirovalo v Rakousku a Německu.

Návěst pro cyklisty

Návěsť pro cyklistyNávěsť pro cyklistyZdroj: se svolením Ministerstva dopravy ČR

Dopravní značka na žlutém podkladu má informativní charakter. Dává vědět například o směru a čísle cyklistické trasy, o jejím průběhu v místě křížení nebo křižovatky a podobně.

Sanitace hygienického zařízení obytných automobilů a obytných přívěsů

Značka Sanitace hygienického zařízení obytných automobilů a obytných přívěsůZnačka Sanitace hygienického zařízení obytných automobilů a obytných přívěsůZdroj: se svolením Ministerstva dopravy ČR

Od dob pandemie koronaviru, kdy bylo omezeno hromadné cestování, vzrostl zájem o dovolené strávené v obytném voze. Dopravní značka označuje místo, kde může majitel obytného auta nebo přívěsu vyprázdnit toaletu, vypustit použitou vodu a podobně.

Umíte správně projet křižovatkou? Pravidla přednosti a dopravní značení není to jediné, co je třeba znát:

Křižovatky nejsou jen světla a značky: Umíte projet správně a bezpečně?

Sanitace hygienického zařízení obytných automobilů a obytných přívěsů

Piktogram Sanitace hygienického zařízení obytných automobilů a obytných přívěsůPiktogram Sanitace hygienického zařízení obytných automobilů a obytných přívěsůZdroj: Zdroj: Ministerstvo dopravy

Kromě zmíněné dopravní značky ministerstvo dopravy vydává také speciální symbol.

Elektromobil

Piktogram elektromobilPiktogram elektromobilZdroj: se svolením Ministerstva dopravy ČR

S postupným nástupem ekologické dopravy přibývá na tuzemských silnicích elektromobilů. Nový piktogram má podle ministerstva dopravy usnadnit hledání nabíjecího místa či parkování. Použit jej bude možné na svislé i vodorovné dopravní značení.

Elektrokoloběžka

Piktogram elektrokoloběžkaPiktogram elektrokoloběžkaZdroj: se svolením Ministerstva dopravy ČR

Stejně jako u nového piktogramu elektromobil i tento se zobrazením elektrokoloběžky má upozorňovat na nabíjecí místo či místo k parkování. Požít jej lze na svislé i vodorovné dopravní značení.

Jak nebezpečné jsou silnice v Česku? Odpovídá dopravní expert:

Test předjíždění cyklistů v Mikulově na Břeclavsku.
Dopravní expert Budský: Řešíme budoucnost, ale zapomínáme na přítomnost

Jízdní pruh pro cyklisty

Jízdní pruh pro cyklistyJízdní pruh pro cyklistyZdroj: se svolením Ministerstva dopravy ČR

Značka vyznačuje pruh nebo stezku pro cyklisty. Symbol jízdního kola může být v odůvodněných případech doplněný zmenšenou směrovou šipkou nebo šipkami.

Terénní sociální služba

Terénní sociální službaTerénní sociální službaZdroj: se svolením Ministerstva dopravy ČR

Označení vozidla poskytovatele terénních sociálních služeb. Podobné označení využívají již nyní lékaři ve službě či pracovníci domácí zdravotní péče.

Četli jste pečlivě článek? Pokud ano, zkuste si náš kvíz. Neměl by pro vás být náročný: