Kontroly se obvykle konaly na základě podnětů od lidí, kteří se k podpisu smlouvy nechali přemluvit. Během 38 takových kontrol zaznamenali inspektoři porušení právních předpisů v 30 případech. Nejčastěji prodejci přesvědčili klienty k nákupu energie klamavými obchodními praktikami, tedy uvedením věcně nesprávných informací, jimiž je uvedli v omyl.

Práva spotřebitelů by měl lépe hájit novelizovaný energetický zákon, který platí od letošního ledna. Zprostředkovatelé na jeho základě budou smět od 1. července svou činnost vykonávat pouze s oprávněním od Energetického regulačního úřadu (ERÚ), ten je rovněž zapíše do nového speciálního registru. Vláda premiéra Petra Fialy (ODS) navíc ve svém vládním prohlášení slíbila, že ještě letos připraví nový energetický zákon.

Není čas

Novou smlouvu na dodávky energie by co nejrychleji měli uzavřít ti bývalí loni zkrachovalých firem, kteří dosud odebírají elektřinu či plyn v režimu dodavatele poslední instance (DPI). Kupříkladu někdejší zákazníci Bohemia Energy mohou takto elektřinu odebírat nejdéle do 14. dubna, plyn jen o tři dny déle.

Kupříkladu u největší domácí energetické společnosti ČEZ takto v režimu DPI minulý týden zůstávalo asi 5700 odběrných míst. „Zhruba tisíc z těchto odběrných míst nemá během celého DPI vůbec žádnou nebo má zcela minimální spotřebu,“ řekl mluvčí ČEZ Roman Gazdík.

Podle spotřebitelské organizace dTest mohou na své smlouvy na odběr energií zapomínat například majitelé garáží a dalších nemovitostí, třeba rekreačních. „Všichni spotřebitelé, kteří vlastní chatu či chalupu, by se měli ujistit, že se i jejich tamní odběrové místo neocitlo v režimu DPI,“ uvedla ředitelka dTestu Eduarda Hekšová.

Kdo se z režimu DPI včas neodhlásí a nesjedná si řádnou smlouvu, stane se takzvaným černým odběratelem. Nejenže mu můžou dodavatelé odpojit přívod elektřiny, kromě toho mu mohou naúčtovat paušální náhradu neoprávněně odebrané energie. Nelze vyloučit, že za ni tak bude muset zaplatit mnohem více, než kolik by odpovídalo skutečně spotřebovanému odběru.

ERÚ nyní spotřebitele, kteří budou uzavírat novou smlouvu, varuje před nabídkami dodavatelů na takzvané spotové produkty. V tom případě se totiž cena určuje podle aktuálního kurzu na burze.

Nyní se přitom elektřina na burze prodává za extrémně vysoké částky. To je výhodné pro dodavatele, kteří v tom případě nic neriskují a svou marži mají jistou, riziko cenových výkyvů nesou spotřebitelé. „Ti bohužel zjišťují, co podepsali, až když jim skokově rostou zálohy,“ uvedla členka Rady ERÚ Markéta Zemanová.

Jaké triky podvodníci využívají
- Klamavé konání: poskytnou nepravdivé, věcně nesprávné informace. Spotřebitel si proto rozhodne ke koupi, kterou by jinak neučinil

- Nedávají řádné informace o reklamacích: spotřebitel není informován o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění reklamací, nebo kde může službu reklamovat.

- Neinformují spotřebitele o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů na svých webových stránkách. 

- Klamavé opomenutí: neuvedou důležité informace jako hlavní znaky služby, adresu a totožnost prodávajícího, cenu včetně daní a poplatků či jiné. I v tomto případě se spotřebitel rozhodne pro využití služby, což by v případě znalosti těchto informací neučinil.

- Agresivní obchodní praktiky: obtěžování, donucování k podpisu smlouvy včetně použití fyzické síly nebo jiného nepatřičného ovlivňováním.

Zdroj: ČOI