Zadržená se zřejmě dopouštěla drogové kriminality po dobu téměř dvou let. Ještě téhož dne byla na základě příkazu Okresního soudu v Ústí nad Orlicí provedena domovní prohlídka, při které byly zajištěny medikamenty a laboratorní zařízení, včetně chemických látek určených k nedovolené výrově pervitinu.

Obviněná už je 
ve vazbě

Vrchní inspektor ve středu zahájil proti mladé ženě trestní stíhání pro podezření ze zvlášť závažného zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy a zároveň cestou státního zástupce podal návrh na vzetí obviněné do vazby. Ve čtvrtek dopoledne soudce návrh akceptoval a žena byla eskortována do vazební věznice.
Za zvlášť závažný zločin nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psycho-
tropními látkami a s jedy hrozí obviněné trest odnětí svobody až na deset let. (lv)