Podle něj totiž náhlé odvolání pošpinilo jeho jméno a navíc mu tehdy radní odmítli zaplatit odstupné.

Sejdou se opět 
u soudu?

Obě strany se několik měsíců snažily spor vyřešit bez toho, aby začaly soudní tahanice. To se nestalo.

„Jednání se vedla, avšak protistrana je najednou ukončila. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli vymoci si právo soudní cestou," řekla u soudu právní zástupkyně exředitele Zuzana Bělinová.

S touto argumentací však nesouhlasila zástupkyně protistrany Petra Petrů. „Podle mých informací jednání ukončena nebyla. Stále na dohodě trváme s tím, že pan Zindulka stáhne žalobu a také sníží své peněžní požadavky," uvedla Petrů. Dodala, že právě finanční obnos hraje při dalším jednání důležitou roli.

Po těchto slovech předseda senátu Bohumil Brychta dal ještě protistranám možnost se poradit, zda se ještě pokusí o mimosoudní projednání, nebo zda už má zahájit hlavní líčení.

Jeho nabídku poté Roman Zindulka se svoji zástupkyní zvážil a zhruba po patnácti minutách poprosil soud o odročení jednání. „Je to efektivní řešení. Budeme dál vyjednávat, ale trváme na očištění jména pana Zindulky," řekla Zuzana Bělinová.

Soud návrh akceptoval a případné další jednání odročil na poslední říjnový den.

Roman Zindulka se po opuštění jednací síně o kauze rozhovořil. Podle něj bylo jeho odvolání neférové.

„Dozvěděl jsem se o něm v době, kdy jsem předkládal zprávu o úspěšném leteckém dni. Bylo mi však řečeno, že toto se projednávat nebude, že je změna programu a já dostávám okamžitou výpověď," sdělil exředitel. Dodal, že důvodem odvolání měl být provedený audit, se kterým se však neměl možnost seznámit. „Řekli mi, že mi dají odstupné dvě stě padesát tisíc korun, ale musím se rozhodnout do tří minut," řekl Zindulka s tím, že navrhl, že se s auditem prý chce  nejdříve seznámit, a teprve poté zaujme stanovisko. „To mi však nedovolili," uvedl exředitel. Dodal, že paradoxní na celé situaci je, že se posléze ptal i na peníze plynoucí z manažerské smlouvy.

„Chci očistit 
své jméno"

Tehdy mu prý bylo řečeno, že dostane sto procent dohodnuté částky. „To mě zarazilo. Vždyť  výpověď jsem dostal prý právě z důvodu manažerského pochybení. To už jsem opravdu nechápal," řekl Zindulka.

Proto se prý obrátil na soud. „I nadále jsem ochoten jednat a dohodnout se na odchodu dohodou. Vím, že to bude znít jako klišé, ale o peníze mi nejde, jde jen o to očistit mé jméno," sdělil před soudní síní Zindulka.

Když prý funkci ředitele přijímal, byly mu vytyčené body, kterými se měl řídit. „Měl jsem dát letiště do pořádku a pozvednout jeho povědomí v řadách široké veřejnosti. To se mi snad povedlo. A najednou mi bylo řečeno, že jsem to vlastně dělal špatně. To nechápu," uvedl Zindulka.

Dodal, že je zajímavé, že několik týdnů před „vyhazovem" mu hradecký primátor Zdeněk Fink v dopise poděkoval za dobrou reprezentaci města. „No, a najednou jsem ten špatný," kroutil hlavou Zindulka.