Obhájce Švece si ponechal lhůtu na odvolání, státní zástupkyně se této možnosti vzdala.

Podle pitvy čtrnácti ovcí většina z nich zemřela vyhladověním. Švec se hájil také svou nemocí, která mu neumožnila dohlížet na chod farmy.

„Povinností chovatele je poskytnout zvířatům péči. Jsou to zvířata a ta si léky neobstarají. Vyhladovění trvalo několik týdnů. Je zřejmé, že k týrání skutečně došlo, nikdo se nemůže ohánět tím, že byl nemocen. V takovém případě musí zajistit kvalifikovaný personál, který zajistí péči o zvířata," uvedl soudce David Schmuck.

Ovcím prý pomáhal

„Obžalovaný se ovcím snažil pomoci, nemocné podle svědků přesunul do kravína, kde jim dal lepší péči," hájil obhájce Švece. To soudu ale nestačilo. Podle dostupných informací totiž farmář nezavolal veterináře.

Ze svědecké výpovědi vyplynulo, že mrtvých ovcí mohlo být až dvacetkrát více než zmíněných čtrnáct.

Švec ani jeho obhájce se k případu vyjádřit nechtěli. Při závěrečné řeči právní zástupce Švece svého klienta hájil tím, že soud neprokázal úmysl ani nedbalost.

„Nedostatek krmiva je jednou z mnoha příčin úmrtí ovcí, ale ne jedinou. Také tvrzení, že ovce pily močůvku, není pravdivé. Byl to roztátý sníh v kaluži," tvrdil obhájce.

Zpochybnění odborného názoru se ale nelíbilo soudci. „Pracovníci krajské hygienické stanice asi poznají močůvku od vody," oponoval Schmuck.

Mrtvoly lidé viděli

„Šla jsem s dcerkou do školky směrem do Nepasic a bylo mi divné, že ve výběhu leží ovce a sotva hýbají nohama. Ovce tam už umíraly nějakou dobu, tak jsem šla za jejich chovatelem. Ten mi řekl, že je všechno v pořádku," prozradila Hradeckému deníku jedna ze svědkyň .

Dodala, že kontaktovala majitele a počkala měsíc. Když se nic nedělo zavolala Krajskou hygienickou stanici v Hradci Králové, která přijela na kontrolu.

Vyšetřováním policie zajistila 14 mrtvých ovcí. Další nesrovnalostí, kterou vyšetřovatelé zjistili, byl počet chovaných ovcí. Na farmě napočítali 416 kusů, majitel ale v registru uváděl o 350 ovcí více. Švec se hájil tím, že mu je prý ukradli.