Skutku se Procházka dopustil již v lednu až březnu 1992. Jako soukromý podnikatel zajistil prostřednictvím firem Lauko Petr a Horyna odběr více než 332 tisíc litrů alkoholických nápojů z lihovarů Dynybyl Říčany, Hobé Pardubice a Briliant Nova Mochov. Sice je odebral jako zboží určené na export, tedy bez spotřební daně, avšak alkoholické nápoje nevyvezl a prodal v tuzemsku za cenu vyšší o tuto spotřební daň. „Zajistil, aby odebraný alkohol byl přefakturován přes firmy Lauko Petr, Horyna a Monet ing. Čermáka, a také mezi nimi, prostřednictvím neexistující společnosti Eva Trading Bratislava. U fiktivní firmy dokladově docházelo k vykázání alkoholu bez daně z obratu, ale v prodeji i s touto daní. Svým jednáním poškodil tehdejší ČSFR a poté Český stát zastoupený finančním úřadem v Trutnově o daň z obratu v celkové výši přes 29 milionů korun,“ uvedla státní zástupkyně Eva Jirásková. Obžalovaný Procházka vinu odmítl s tím, že dělal jen zprostředkovatele obchodu s alkoholickými nápoji.

Státní zastupitelství podalo žalobu na Procházku již v roce 1997, avšak hlavní líčení začalo až letos. Do značné míry to způsobil obžalovaný, který se nemohl hlavního líčení zúčastnit ze zdravotních důvodů. Senát přitom současně projednával další Procházkův skutek. Podle něho se obžalovaný měl od února 1992 do srpna 1993 dopustit podobného daňového podvodu ve výši téměř 128 milionů korun. Hradecký krajský soud však Procházka 30. dubna letošního roku zprostil obvinění. Státní zástupkyně se na místě odvolala. Vrchní soud výrok v druhé části hradeckého rozsudku potvrdil, avšak nařídil krajskému soudu, aby případy z ledna až března 1992 znovu projednal.

Včera krajský soud změnil své původní rozhodnutí a konstatoval, že se Procházka více než 29milionového daňového podvodu dopustil. Přestože mu hrozil trest vězení od pěti do dvanácti let, senát ho poslal za mříže jen na jeden rok. „Od spáchání trestného činu uplynulo už 16 let. Již sama tato doba je ve světle listin základních práv a svobod evropské úmluvy natolik zásadní, že by mohla odůvodňovat i zastavení věci, což nelze přehlédnout,“ uvedl při zdůvodňování verdiktu předseda senátu Miroslav Mjartan. Proto podle něho krajský soud vyslovil vinu obžalovaného a vynesl jen mírný symbolický trest .
Ani tento rozsudek není pravomocný. Zatímco Procházka si ponechal lhůtu na rozmyšlenou, státní zástupkyně Eva Jirásková se na místě odvolala. „Trest je nepřiměřený a mírný. Délka řízení, kterou to zdůvodnil soudce , byla způsobena právě obžalovaným,“ řekla.