Měření prováděly dvoučlenné hlídky vyškolené firmou, která městské policii zapůjčuje vůz se zabudovaným silničním radarovým rychloměrem. „Rychlost byla měřena na krajských silnicích, dále v blízkosti přechodu u školy a jedné místní komunikaci. Celkem bylo zjištěno 17 případů překročení povolené rychlosti, které strážníci na místě vyřešili blokovou pokutou a odebráním bodů. Při měření na místní komunikaci na ulici Dvorská nebyl zjištěn žádný přestupek překročení rychlosti," informoval po skončení kontrol velitel městské policie Stanislav Popelář.