Podnět podal senátor Petr Orel, který se za Zelené dlouhodobě věnuje ochraně životního prostředí, společně s pěti ekologickými organizacemi. Čtyřiatřicet metrů vysoká rozhledna má zvýšit atraktivitu Králického Sněžníku. Podle senátora a organizací však už teď ničí evropsky výjimečnou horskou přírodu, na fotodokumentaci je podle ekologů patrné poškozování vrcholu hory těžkou technikou a výkopovými pracemi. Senátor a organizace upozorňují na to, že pokud bude rozhledna zprovozněna, masivní turistika nenávratně poškodí unikátní ekosystém alpínského bezlesí. Brusel se bude zabývat i tím, zda při schvalování projektu nebyly porušeny evropské směrnice o ochraně přírodních stanovišť.

Proces schvalování projektu prý probíhal netransparentním a chybným způsobem na základě nedostatečně a neobjektivně zpracovaných podkladů. „Vše nasvědčuje tomu, že projekt výstavby byl zpracován a schválen v rozporu s evropskou směrnicí o ochraně přírodních stanovišť Natura 2000. Přestože jde o mimořádně cenné území, postačila pro povolení jeho zničení jen jedna chybně zpracovaná analýza možných vlivů na přírodu, která ani neprošla dostatečným oponentním řízením,“ konstatoval Orel, který odstartování kontroverzní stavby považuje za selhání systému z mnoha stran.

VZHLED MIXÉRU

Polský investor při skládání argumentů pro stavbu rozhledny poukazuje na to, že věž tu kdysi stála a byla symbolem regionu. „Z formálního a právního hlediska je příprava investice správná. Nehrozí také žádné ohrožení životního prostředí, o kterém se tu a tam hovořilo,“ uvedl letos v srpnu pro server dkl24.pl starosta Stronie Śląskie Dariusz Chromiec.

Proti rozhledně z oceli, kamene a tvrzeného skla, která prý silně připomíná mixér, se protestuje nejen na české straně, ale i na té polské. Poláci iniciovali společnou petici, kterou podepsalo už dva tisíce lidí.

„Zachránit evropsky významnou přírodu na vrcholu hory může nyní jen silný nesouhlas veřejnosti a zásah Evropské komise,“ apeloval senátor Orel.