Okresní soud se případem začal zabývat po čtrnácti měsících od pádu střechy nové sportovní haly v České Třebové. Střecha se zřítila 14. ledna loňského roku, přímo při florbalovém zápase. První den soudního jednání se protáhl.

Soudce Richard Ander vyslechl nejen jednoho z obžalovaných Pavla Škorpila, ale i projektanta Tomáše Friše, který na stavbě působil coby autorský dozor, a dopoledne stihl ještě Lenku Bickovou z firmy Cecolegno. Druhý obžalovaný, statik Jiří Khol, výslech odmítl, k soudu přišla jeho obhájkyně.

Škorpil i Khol jsou obviněni, že z nedbalosti způsobili obecné ohrožení devětašedesáti lidí, kteří byli účastni florbalovému zápasu. Oba externě pracovali pro firmu Cecolegno, která na sebe krátce po události podala insolvenční návrh. Soud se zabýval i spoluprací Škorpila a zaměstnankyně Cecolegno Lenky Bickové, která zadávala do počítačového programu projektantovy ručně psané výpočty a náčrty. „Ne všechno bylo v mé přítomnosti, pak jsem to kontroloval. Na chybu jsem nikdy nepřišel,“ odvětil na dotaz soudu.

Od začátku bylo zřejmé, že chyba byla ve vaznících. Ukázalo se, že dolní pásnice byla v dokumentaci rozdělena na dva díly, Škorpil ale tvrdí, že jeho projekt počítal s pásnicí o délce dvaceti metrů vcelku. To by ale znamenalo vyšší náklady pro Cecolegno, která si části vazníků nechala dovézt z Německa a výroba proběhla v Bílině. Podle Bickové to byl ale právě Škorpil, kdo o rozdělení dolní pásnice na dva díly rozhodl. Bicková poté přiznala, že jí ve firmě chyběla důslednější kontrola. Závěr jejího bezmála dvouhodinového výslechu pak korunovaly tři otázky soudce Richarda Andera. „Nakreslila jste do výkresu přerušení dolní pásnice vy sama o své vůli?“ „Ne.“ „Nakreslil to tam někdo jiný z Cecolegna o své vůli? „Ne.“ „Bylo to z popudu pana Škorpila? „Ano,“ reagovala rozhodně svědkyně.

Odpoledne byli vyslechnuti další svědci a soud pokračuje i v úterý, kdy soud plánuje vyslechnout další svědky, mimo jiné i soudního znalce.