Podle starosty Františka Jiraského radnice nikdy nepochybovala o tom, že postupy odpovídají zákonům. „O to více nás žaloba společnosti B. Braun Avitum překvapila,“ podotkl a dodal: „Myslím, že se nikdo nemůže divit tomu, že naše důvěra v tuto firmu jako potencionálního obchodního partnera poklesla. O příležitost se má soutěžit a nikoli se soudit. Zisk přísluší až za poctivou práci.“

O co šlo? Společnost B. Braun Avitum v roce 2014 vyjednávala s městem o uzavření nájemní smlouvy a provozování dialyzační jednotky v prostorách nemocnice v Hradecké ulici ve Vysokém Mýtě. Avšak oboustranné výhodnosti se stále nedařilo dosáhnout. Mezitím proběhly obecní volby a ani nová rada města pod vedením současného starosty Františka Jiraského uzavření smlouvy neschválila. „Město prostřednictvím rady a zastupitelstva muselo a musí jednat s péčí řádného hospodáře, a proto ani nemohlo schválit smlouvu, na které sice společnost B. Braun Avitum trvala, ale která tomuto požadavku neodpovídala,“ vysvětlil starosta a pokračoval: „A když se v roce 2015 ozval další zájemce, vyhlásili jsme na pronájem prostor pro dialyzační středisko výběrové řízení.“ Rada města vybírala ze dvou nabídek, které předložily společnosti B. Braun Avitum a Fresenius Medical Care - DS. Po pečlivém posouzení obdržených nabídek a jednáních se zástupci obou společností schválila rada nejvýhodnější nabídku, kterou předložila společnost Fresenius Medical Care - DS. Společnost B. Braun Avitum na to reagovala žalobou o dvacet milionů korun.

Soud se případem zabýval přes rok a půl. „Spor byl komplikovaný v tom, že se žaloba společnosti B. Braun Avitum posuzovala podle zvláštní úpravy vnesené do právního řádu novým občanským zákoníkem ve vztahu k zákonu o obcích. Z provedených důkazů pak vyplynulo, že bývalý starosta Miloslav Soušek neinformoval řádně o svých jednáních se společností B. Braun Avitum radu města. Každý starosta by si měl uvědomit, že jeho chování může být zpětně hodnoceno, a nebude-li po právu a v souladu s oprávněnými zájmy města, odpovídá za vzniklou škodu celým svým majetkem,“ zhodnotil situaci právní zástupce města Ludvík Matoušek.

K očekávanému rozsudku došlo při čtvrtečním jednání. Okresní soud v Ústí nad Orlicí žalobu zamítl, a to v plném rozsahu. „Zásadním rozhodnutím, které ještě není pravomocné, došlo k uznání a posílení principů fungování samospráv měst a obcí České republiky i respektu k jejich demokratickému a zákonnému procesu schvalování smluvních vztahů. Opačný výsledek sporu by byl pro všechny závažnou zprávou. Zasáhl by celý demokratický systém správy veřejného majetku a měl by nepředstavitelný dopad do fungování obcí, měst, ale i krajů a státu,“ okomentoval rozsudek František Jiraský.

Samotné dialyzační pracoviště v budově Vysokomýtské nemocnice v Hradecké ulici je v závěrečné fázi své realizace, pacientům by se mělo otevřít na začátku příštího roku.