Hasiči na místě nalezli kanystr od neznámé látky a ihned ho předali Policii ČR. Hasiči provedli měření a nenaměřili žádnou kyselost ani zásaditost. Událost byla oznámena odboru životního prostředí Česká Třebová, také Povodí Labe a České inspekci životního prostředí. Látka se držela u dna. Na místo byl vyslán pracovník Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč, aby byla látka podrobena analýze. Podle výsledků dosud provedené analýzy látka nemá vliv na životní prostředí.