Při úterním druhém jednání měl soud původně vyslechnout dva svědky, Robert Spálenský z firmy Cecolegno se ale pro nemoc omluvil. Výslech tak absolvoval pouze soudní znalec Jan Chaloupský.

Znalec ve více než dvouhodinovém výslechu uvedl, že hlavní příčinou je podle jeho posudku porušení spodní stavby konstrukce. Více než dvacetimetrová dolní pásnice měla být dle slov obviněného projektanta Pavla Škorpila vcelku, finální realizace ale proběhla na dva díly. „Přímo na výkresu není inkriminovaná čárka přerušení,“ souhlasil znalec, nicméně ihned reagoval otázkou, proč tedy dokumentace obsahuje označení DP1 a DP2 coby dvou dílů spodní pásnice.

Znalec také obviněným externím spolupracovníkům firmy Cecolegno Pavlu Škorpilovi a statikovi Jiřímu Kholovi vytýkal chyby ve výpočtech i nedostatečné zabezpečení konstrukce. „Není dobře navržená,“ konstatoval. „Posudek je ke mně dost krutý. Konstrukce je navržena odvážně, ale dobře,“ kontroval Pavel Škorpil s odkazem na dvě odborná vyjádření, která si nechal zpracovat.

Hovořilo se také o dokumentaci, ze které znalec vycházel. Ukázalo se, že neměl k dispozici dílenské výkresy ani dokumentaci skutečného provedení stavby. To bude napraveno. Soudce Richard Ander jednání odročil, zatím na neurčito s požadavkem na doplnění vyjádření znalce k odborným vyjádřením i 3D modelu, který Pavel Škorpil zpracuje.

Ten svou vinu odmítá, argumentuje, že v jeho ručních nákresech byla pásnice vcelku. Jak novinářům po jednání řekl, chyba byla ve špatné komunikaci uvnitř firmy Cecolegno a mezi obžalovanými by měl být někdo jiný. Kdo konkrétně, odmítl uvést.