Případ bude mít zřejmě dohru u soudu. Policejní komisař z oddělení hospodářské kriminality vydal usnesení o zahájení trestního stíhání manželského páru pro podezření ze zločinů úvěrový podvod a podvod. „Manželé jako jednatelé více společností měli při sjednávání smluv o revolvingovém úvěru mezi různými společnostmi dlužícími rozličným bankovním společnostem uvádět nepravdivé údaje. Obvinění jednatelé údajně předkládali v přiznání k dani z příjmu právnických osob daleko větší částky zisku, než měla být skutečnost. Dále u předložených faktur bylo zjištěno, že údaje na nich uvedené jsou patrně nepravdivé," uvedla k případu policejní tisková mluvčí Lenka Vilímková. Jak dodala, obvinění si jako jednatelé zřejmě museli být vědomi toho, že jimi zastupované společnosti nebudou schopny svým závazkům dostát. Protiprávním jednáním měla dvojice z Ústí nad Orlicí bankovním společnostem způsobit škodu ve výši 10 311 400 korun.