„Záměrně konala ve vztahu k dani z přidané hodnoty, při užití nepravdivých účetních dokladů, směřující k neoprávněnému získání tzv. odpočtů na uvedené dani ve prospěch společnosti NOERRO, s.r.o., v celkové výši 5 978 189,41 Kč, když k faktickému vyplacení ze strany uvedeného správce daně nedošlo," stojí v rozsudku krajského soudu.

Odsouzená se proti verdiktu odvolala, státní zástupce si ponechal lhůtu na rozmyšlenou.