Přes šedesát tisíc kusů padělků všeho možného se loni podařilo odhalit celníkům v Pardubickém kraji na stáncích či v prodejnách. Výrobcům originálního zboží by kvůli těmto padělkům vznikla škoda za 45 milionů korun. Největší artikl? Boty a hračky, napodobeniny ložního prádla. Jen v této poslední kategorii jsou škody vyčíslovány na 60 tisíc korun.

„Při kontrolách více než pěti tisíc silničních i kolejových vozidel celníci zajistili 160 000 cigaret a přes 100 kilogramů tabáku bez kolků, přičemž více než 50 tisíc cigaret odhalili v důmyslných skrýších karoserie dodávky. Zabývali se také nelegálními převozy 8000 litrů minerálních olejů a 110 litrů nezdaněných lihovin. Za minulý kalendářní rok vypátrali také přes 20 tisíc tablet léků zneužívaných na výrobu pervitinu, více než 12 500 gramů marihuany a dalších drog, jako jsou extáze, hašiš, pervitin a LSD. Zásilku několika tisíc tablet pašeráci dokonce ukrývali v na první pohled originálním balení pracího prášku nebo v mletém masu,“ popsal mluvčí celníků pro Pardubický kraj Václav Kánský.

Kontrolují cizince

Celní správa se zaměřuje také na zaměstnávání zahraničních pracovníků a to spolu s cizineckou policií. Vloni takových kontrol provedli 44 a problém se zákony nastal u 38 případů.

Z celkových 54 kontrolovaných osob z mimounijních zemí jich 23 nemělo příslušné povolení k zaměstnání v České republice. 83 ze 116 prověřovaných pracovníků nesplnili informační povinnost ke krajské pobočce úřadu práce.

Do kompetence celníků ale patří také elektronická evidence tržeb. Na kontrolu se celníci vydali v 344 případech. Ve třech případech to skončilo rovnou uzavřením provozovny.

„Z celkem 344 kontrol jich 109 skončilo pozitivně. Kontrolní hlídky odhalily, že podnikatelé ve 106 případech nevystavili účtenku a v 60 případech neodeslali data o platbě finanční správě. V 22 provozovnách pak chybělo povinné informační oznámení. Na třech místech dokonce nebylo vůbec žádné zařízení na evidenci tržeb a zasílání dat o platbách v hotovosti, za což celníci nařídili provozovny uzavřít, neboť se jednalo o závažné porušení zákona,“ uzavřel Kánský.