Hlavním tématem byla kyberšikana. Pro řadu žáků byl neznámým pojmem. Od pojmu šikana, který byl pro ně známější, si snadněji odvodili význam tohoto slova. Bezmála sedm desítek šesťáků zhlédlo video ,,Seznam se bezpečně“ a s policistkou si řekli, kde v případě nouze hledat pomoc.