Loňský rok vychází z meziročního srovnání z hlediska počtu trestných činů a přestupků dobře. Trestných činů bylo oproti roku 2008 o 112 méně, velký pokles nastal i v kategorii přestupků, těch policisté loni zaznamenali 5240. Policie tento trend podporuje řadou preventivních akcí.

S prevencí kriminality se přitom v okrese začíná už u nejmenších dětí. Zcela běžnou praxí jsou besedy na všech stupních škol i v předškolních zařízeních. Protože velmi ohroženou skupinou jsou senioři, pořádají se besedy také v domovech důchodců nebo penzionech. Na všech obvodních odděleních jsou policisté připraveni poradit široké veřejnosti v otázce ochrany majetku a zabezpečení objektů. „Nedílnou součástí prevence je i informovanost občanů o dění v našem okrese. Na internetových stránkách se můžou dočíst veškeré aktuality z našeho regionu včetně rad a různých upozornění,“ doplnila policejní mluvčí Eva Sichrová. Denně doplňuje aktuální informace na webové stránky www.policie.cz.

Přímý kontakt s policisty a jejich prací a zajímavou podívanou každoročně umožňuje oblíbený Den Policie České republiky, který se koná v červnu na policejní střelnici v Černovíře.

Novinkou loňského roku byly opakované dopravně bezpečností akce s vrtulníkem. Řidiči se na ně mohou „těšit“ i letos. „ V loňském roce jsme také realizovali několik bezpečnostních opatření k zajištění veřejného pořádku v souvislosti s přepravou fotbalových fanoušků. Proběhlo i několik bezpečnostních akcí zaměřených na podávání alkoholu mládeži a bezpečnost provozu diskoték ve spolupráci se sociálními pracovnicemi a živnostenským úřadem,“ rozšířila výčet Eva Sichrová.