Cyklista, kterého v České Třebové srazilo nákladní vozidlo a který i přes veškerou péči přivolaných záchranářů zemřel – i to je jeden z případů, kterými se v květnu zabývali policisté na Orlicku. Právě Orlickoústecký region nese pomyslnou stříbrnou medaili v počtu celkových přestupků a trestných činů, které se během května v Pardubickém kraji staly. Hůře je na tom pouze Pardubicko s 1469 případy. Naopak nejlépe si vedlo Chrudimsko s 782 delikty, jimiž se Policie České republiky zabývala.

Orlickoústečtí policisté se v pátém měsíci tohoto roku zabývali nejvíce přestupky, kterých bylo v regionu celkem 985. Méně zastoupena pak byla také trestní majetková činnost a na třetí místo se zařadila toxikománie. Tu policie během května řešila třikrát ve Vysokém Mýtě, jedenkrát v Lubníku na Lanškrounsku a v Ústí nad Orlicí pak dokonce odhalili nedovolenou výrobu a také držení a prodej omamných látek a jedů. Dopravní nehodu, která byla způsobena právě vlivem návykových látek, pak policisté vyšetřovali na Králicku.

Vůbec nejvíce jsou ale, podle mapy kriminality, zastoupeny činy, jejichž typ deliktu policie označuje jako přestupek. Takových bylo v květnu nejvíce v Ústí nad Orlicí, kde policisté zaznamenali celkem 145 přestupků. Na druhém místě v počtu přestupků je pak Vysoké Mýto, kde lidé zhřešili v osmašedesáti případech. A jen o deset přestupků méně řešili policisté také v Chocni. V porovnání s ostatními městy si pak dobře vedl například Letohrad s jedenatřiceti přestupky.

Během května se na Orlicku objevil třikrát trestný čin podvodu, a to sice v Lanškrouně, Vysokém Mýtě a České Třebové. Všechny tyto případy však prozatím zůstávají neobjasněné.

Mapa kriminality

Aplikace obsahuje údaje o přestupcích a vybraných druzích trestných činů, které byly ve zvoleném období Policii České republiky oznámeny nebo které Policie České republiky odhalila vlastní činností. Zároveň tyto údaje musí obsahovat informaci o poloze. Jsou zde zobrazovány ty druhy trestné činnosti, u nichž může mít zveřejnění preventivní charakter a jejich zveřejnění nebrání taktické hledisko. Typově se jedná např. o násilnou trestnou činnost, majetkovou trestnou činnost, extrémismus nebo třeba drogovou kriminalitu. U přestupků není rozsah údajů tímto způsobem omezen.

A policisté v regionu třikrát řešili také krádež vloupáním. Poprvé to bylo 3. května v Lanškrouně. Další loupežná krádež se stala 14. května v Dlouhé Třebové a na konci měsíce, 25. května, vyšetřovali policisté také ve Svařeni na Vysokomýtsku. Pachatele činů policisté ale prozatím neznají.

Květen byl tak nejen na Orlicku, ale v celém kraji prozatím nejhorším měsíce v roce 2021. Na druhé straně statistik pak stojí měsíc březen, kdy policisté zaznamenali pouze 510 případů na Orlicku a celkem 2342 v celém Pardubickém kraji.