Konkrétně o 5,31 %, což je nejvíc z celého Pardubického kraje. Současně policie na Svitavsku eviduje nejnižší počet trestných činů (1106). Oproti roku 2016 došlo k poklesu o 62 skutků. Pokud však budeme kriminalitu posuzovat prizmatem tzv. indexu kriminality, který vyjadřuje přepočet trestných činů na 10 tisíc obyvatel, není na tom Svitavsko zase tak dobře. Z toho pohledu totiž s indexem 106 naopak patří mezi nejhorší oblasti kraje. Nutno přiznat, že i hodnota indexu kriminality se oproti roku 2016 mírně snížila.