Na místě bylo zjištěno, že si L. M. (nar. 1943), který již měl v trestním rejstříku několik záznamů, přivlastnil vystavené hodinky zn. Casio v hodnotě téměř tři tisíce korun,  s nimiž chtěl z provozovny odejít. Byl však zadržen obsluhou, takže na zasahujícího strážníka již zbylo pouze ověření jeho totožnosti a po konzultaci s Policií ČR dořešení přestupku udělením blokové pokuty. (pb)