Léta se hovoří o tom, že to není nejvhodnější způsob úklidu. Přesto se stále vypaluje, dělají to mladší i dříve narození, od nichž by se dalo očekávat, že již leccos o přírodě vědí. Oheň totiž přežije spíše odolný plevel, v ohrožení jsou mladé rostliny (byliny i dřeviny). Vypalování také naruší biologickou rovnováhu usmrcením mnoha druhů i exemplářů hmyzu, někdy dokonce také drobnější zvěře. Ani argument, že popel dobře plochu pohnojí, nemůže obstát. Za nejtragičtější považují hasiči takové případy, kdy vítr důkladně rozfouká plameny a člověk, jenž vypaluje, se zraní nebo dokonce uhoří. Nestává se to často, ale jsou takové případy. „Lidé by si měli uvědomit, že na vypalování trávy pamatuje zákon o požární ochraně, vyhláška i krajské nařízení peněžitými pokutami. V případě obecného ohrožení nastoupí i trestní zákon, někdy i tresty odnětí svobod,“ upřesnila tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje Vendula Horáková. Ta zároveň dodala, že „vzít do ruky zápalky je velmi jednoduché, hasiči však doporučují raději hráběmi zbavit zahrady, sady a ostatní plochy starého porostu.“

Také v příštích dnech budou stoupat sloupy dýmu z mnoha ohňů a ohníčků ve vesnicích, na okrajích měst a v dalších místech. Doufejme, že jich lidé uhlídají pokud možno co nejvíce.