Hasičům byl 27. července nahlášen černý kouř nad touto lokalitou. Po příjezdu na místo zjistili, že muž (ročník narození 1994) na ohništi opaluje izolaci z měděných kabelů, a chystal si je tak pro výkup ve sběrně barevných kovů.

„O součinnost proto byla požádána městská policie a strážníci začali úřadovat. Zjistili totožnost pachatele, zajistili důkazy včetně zjištění původu kabelů a přestupek podle zákona na ochranu ovzduší předali k řešení správnímu orgánu, kterým je odbor životního prostředí městského úřadu,“ dodali k případu strážníci.