Škodu vzniklou na automobilech obvinění pro pojišťovnu značně nadsadili, shodli se včera u Krajského soudu v Hradci Králové soudní znalci. Druhým dnem tu pokračovalo odročené líčení se 17 muži a pěti ženami obviněnými z pojistných podvodů.

„Nelze popřít, že k nehodě došlo, ovšem rozsah poškození není v souladu s údaji ve spise,“ uvedl znalec v oboru dopravy a strojírenství Jaroslav Hartman.

Odborník porovnával dokumentaci konkrétních dopravních nehod včetně fotografií a vyjadřoval se ve svém posudku, zda při kolizích mohlo dojít ke škodám, které obvinění následně požadovali uhradit od pojišťoven.

„Vylučuji, že by při této nehodě a postavení vozidel při ní mohlo dojít k aktivaci airbagů,“ sdělil Jaroslav Hartman kupříkladu ke střetu vozů, které řídili dva z obviněných, Pavel Bidlo a Tomáš Kroužel.

V podobném duchu přednesl své závěry i druhý znalec v oboru dopravy a strojírenství, Petr Šlosar. Ten svou analýzu zpracovával přímo pro Policie ČR. Potvrdil dokonce i obžalobu, že obvinění dopravní nehody fingovali.
„Jsem přesvědčen, že se tato dopravní nehoda nestala,“ řekl Šlosar.

Včerejšího líčení před senátem předsedy Petra Mráka se zúčastnili pouze dva z dvaadvaceti obviněných, Tomáš Polívka a Jaroslav Blažek. Ostatní včetně hlavního obviněného Libora Stryky se z jednání omluvili, takže se koná bez jejich přítomnosti.

Organizované skupině se dle obžaloby mělo na pojistném podařit vylákat více jak pět milionů korun. V případě prokázání viny, hrozí Liboru Strykovi až dvanáctiletý trest odnětí svobody, dalším pak nejvýše tříletý. Soudní líčení by se mělo pokračovat až do konce tohoto týdne.