„Nejprve na počátku února proběhla kontrola jednoho z těchto objektů na Pardubicku, kde policisté zajistili 6 cizinek, které neměly platné povolení k zaměstnání a pro vstup do České republiky měly využít polská národní víza. Přestože se to zaměstnavatel následně snažil popírat, cizinky dle prvotních výpovědí měly provádět přímou osobní péči o nemocné,“ uvedla mluvčí pardubické policie Jana Drtinová.

Necelý týden poté se policisté do Holic vrátili a zjistili ten samý stav. Původních šest odhalených zaměstnanců mezitím nahradili jiní, ovšem se stejným příběhem. Polská podbytová ale nikoliv pracovní víza. Stejnou kontrolu pak provedli i v zařízení na Seči. I zde nalezli ilegálně zaměstnanné pečovatele.

„Policisté v obou objektech zajistili dalších šestnáct osob cizí státní příslušnosti. Oblastní inspektorát práce, který byl s policií při druhé kontrole přítomen, zahájil s provozovatelem tohoto zařízení správní řízení,“ dodala Jana Drtinová.

V policejních sítích uvízlo 21 žen a 1 muž. „Se všemi osobami zahájila cizinecká policie správní řízení ve věci správního vyhoštění. Sedm cizinek, zajištěných na Chrudimsku, se v naší zemi zdržovalo bez víza nebo platného oprávnění k pobytu. V zahájených správních řízeních je možné vydat rozhodnutí se stanovením doby, po kterou nelze cizinci umožnit vstup na území členských států Evropské unie až na 5 let,“ dodala Jana Drtinová.

Důsledky ponese zřejmě i Sanatorium Topas. Policisté nyní shromažďují podklady pro stanovení právní odpovědnosti firmy za umožnění nelegálního zaměstnávání cizinců, potvrzuje policie.

Vedení firmy jsme se pokusili kontaktovat, nikdo odpovědný však údajně nebyl k zastižení. Provoz zařízení v Holicích výpadek pracovních sil však nebyl přerušen. Sanatorium funguje i nadále.