Více než třetina poškozených nádob na použité oblečení, vylomená dvířka a uřezané zámky - to je výsledek prázdninového řádění neznámých vandalů, kteří ničí sběrné nádoby na textil. "Kromě toho, že jsou opravy nákladné, se pak kolem takto poškozených kontejnerů hromadí odpadky, které do nádob na textil nelze uložit," vysvětlují zástupci města na webových stránkách.

Česká Třebová slavnostně otevřela kompostárnu za více než 46,5 milionu korun.
Česká Třebová má novou kompostárnu. Lidé ale do biopopelnic hází suť i plast

Použitý textil rozhodně není zbytečné třídit, z 95 procent je totiž zpracován a zrecyklován. Kvalitní kusy oblečení jsou věnovány charitě a na obecně prospěšnou činnost (zhruba 44 procent). Velká část oblečení nižší kvality se používá na výrobu čistících tkanin, geotextilií a čistících plachetek pro použití v automobilovém, strojírenském a stavebním průmyslu (cca 26 procent). Část textilního odpadu je zpracována na vlákna pro výrobu dalších komodit a kompozitních materiálů pro užití například v textilním průmyslu, ale i stavebnictví (asi 15 procent). Nevyužitelné zbytky končí ve spalovně, kde jsou energeticky využity – uvádí se, že výhřevnost textilu je srovnatelná s výhřevností hnědého uhlí.

Do kontejnerů na textil patří: čistý a suchý textil (veškeré oděvy, bytový textil – záclony, závěsy, povlečení, potahy, ubrusy a deky) zabalený v zavázaných (zauzlovaných) igelitových pytlích/taškách, dále také spárované (svázané) nositelné boty.
Do sběrného kontejneru nepatří: znečištěný nebo mokrý textil, matrace, molitan, koberce, tašky, netextilní materiály, komunální odpad, elektrospotřebiče.