Součinnostního cvičení se zúčastnili vedoucí a zástupce Územního odboru v Ústí nad Orlicí Miloš Štěpán a Radomír Štantejský, přes dvě desítky policistů České republiky včetně cizinecké policie, a složky Policie Polské republiky v zastoupení téměř dvou desítek mužů zákona. Předpokládáme, že větší část fanoušků se do Polska dostaví letecky, nicméně nemalý počet bude s největší pravděpodobností cestovat po pozemních komunikacích v Pardubickém kraji a zejména přes bývalý hraniční přechod na Králicku. Proto vzniklo v součinnosti s Policií Polské republiky cvičení k zabezpečení veřejného pořádku v průběhu mistrovství. Cílem celé akce bylo navodit reálnou situaci, která by mohla nastat v souvislosti s přepravou fanoušků. Dalšími hlavními cíli byla zkouška komunikace a přenosu informací mezi Policií České Republiky a Polské republiky, zajištění a odklon dopravy z trasy, kde by se vyskytli problémoví fanoušci, a koordinace činnosti s dalšími složkami IZS.  (le)