Pardubický kraj po pondělním zasedání radních podpoří dva investiční projekty. Prvním z nich je záměr na úpravu areálu SOU opravárenského Králíky.

„Mělo by dojít k revitalizaci stávající zeleně a dosud nevyužívaných ploch. Chceme zachránit maximum stávajících stromů a vysadit nové. Důraz klademe na modrozelenou infrastrukturu a plánujeme zlepšení hospodaření se srážkovou vodou. Součástí projektu je i vybudování kořenové čistírny odpadních vod s tím, že na tento i další obdobné projekty revitalizace a ozelenění veřejných prostranství počítáme se spolufinancováním prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu v úrovni až 85 procent uznatelných nákladů,“ řekl radní pro regionální rozvoj a evropské fondy Ladislav Valtr.

Pardubický kraj se dlouhodobě snaží o proměny areálu ve svém majetku, velká část z nich se týká oblasti školství. „Uvědomujeme si, jak moc je vzdělávací prostředí důležité. A to nejen pro studijní výsledky, ale i pro zvýšení zájmu žáků základních škol o učiliště. Je tedy nutné investovat do výbavy školy, tříd a techniky. Stejně tak je však potřeba investovat i do venkovního areálu školy. Proto je v Králíkách připravený projekt, který žákům přinese lepší sportoviště a travnatá hřiště. Vybudován by měl být také nový park, přístřešek se střechou, lavičky, odpadkové koše a opravené cesty,“ dodal krajský radní pro školství Josef Kozel.

Ilustrační foto
Omezení v nemocnicích zatím platí. V Ústí zavřou většinu poraden a ambulancí

Přesný termín zahájení prací zatím není znám, čeká se na zpracování projektové dokumentace k podání žádosti o dotaci. „Náklady na projektování se v tuto chvíli předpokládají ve výši 1,9 milionu korun včetně daně. Stavební práce by měly být zahájeny po uplatnění projektu v rámci výzvy IROP21+,“sdělil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Druhý stavební projekt se týká areálu Litomyšlské nemocnice, kde by mělo dojít k revitalizaci parku. „Chceme zpřístupnit nevyužívané části nemocniční zahrady, která se nachází mezi monoblokem, zástavbou rodinných domů směrem na Poličku. Našim cílem je, aby se zelená plocha stala místem pro setkávání a více se začlenila do života města,“ řekla náměstkyně hejtmana pro oblast zdravotnictví Michaela Matoušková. V tomto projektu se počítá například s výsadbou mladých stromků, dojde ale i k zásahům do terénu. „V plánu je i obnovení cest, veřejného osvětlení a bezpečnostních prvků. Náklady na projektování se v tuto chvíli odhadují na dva miliony korun,“ řekl hejtman Netolický.

Výjezdové stanoviště ZZS PaK
Záchranka kvůli personální krizi v nemocnicích posílí své výjezdové základny

V průběhu výběrového řízení obdržel Pardubický kraj žádost od města Litomyšle, které navrhlo dílčí změny projektu. „Na základě požadavku města jsme se rozhodli prověřit při zpracování architektonické studie umístění kaple do areálu nemocnice. Litomyšlská radnice by finančně zajistila zpracování dokumentace i samotnou realizaci stavby kaple. Bude tedy potřeba v rámci studie najít vhodnou lokalitu, na které se všichni shodneme,“ uzavřel náměstek hejtmana Roman Línek.

I v případě Litomyšlské nemocnice se s realizací výše uvedeného projektu začne až po úspěšném uplatnění projektu v rámci výzev IROP21+ a po zajištění zdrojů krytí v rozpočtu kraje.

S využitím tiskové zprávy.

Mohlo by vás zajímat: VIDEO: Kostely se opět zbarvily do ruda. Nechyběl ani ten ve Vysokém Mýtě

Zdroj: René Oliwer Štěpán