Investorem této akce je město Ústí nad Orlicí a společnost Tepvos, s.r.o. Na zahájení stavebních prací je v letošním rozpočtu města přidělena částka ve výši 10 milionů korun. 

Práce budou zahrnovat výstavbu kanalizace, vodovodu, plynovodu, rozvodů elektrické energie, veřejného osvětlení a kabelové televize. Následovat bude výstavba komunikací, chodníků, domovních vjezdů a výsadba veřejné zeleně. 

Část někdejší textilky Perla v Ústí nad Orlicí se promění v moderní galerii.
Cihlový tovární komín zůstane dominantou ústecké Perly, vznikne pod ním galerie

Dokončení akce město předpokládá ve druhé polovině příštího roku. V Ústí nad Orlicí se aktuálně připravuje hned několik území pro bydlení různého typu, developerské nabídky zahrnují výstavbu bytů, bytových domů i rodinných domků.

Jde například o lokalitu sídliště Štěpnice U Letiště nebo lokalitu „U Řeky“ v Hylvátech, ale také centrum města, kde by měly vzniknout byty rekonstrukcí administrativní budovy v bývalém areálu Perly 01.