„V případě projektu, který zahrnuje stavební část a vnitřní vybavení v celkové výši 21 milionů korun, jsme nyní zahájili veřejnou zakázku na stavební část za necelých 15 milionů korun. Součástí prací je například doplnění chybějících cihlových příček, osazení plechových dveří, obnova vnitřních povrchů nebo oprava vchodové mříže nákladního vjezdu. V projektu počítáme také s replikami elektro a vodoinstalace, vzduchotechniky nebo obnovou kolejí úzkorozchodné dráhy,“ řekl hejtman Martin Netolický.

Projekt bude spolufinancován v rámci programu INTERREG Česko – Polsko.

„Partnerem na polské straně projektu, jehož cílem je propojení dvou geograficky blízkých a tematicky podobných muzejních subjektů, je město Gluszyca, v jehož vlastnictví je Podzemní město Osówka. Jedná se o síť chodeb a objektů, které v Sovích horách postavili Němci v letech 1943-1945. Ročně toto podzemní město navštíví až 80 tisíc turistů,“ uvedl krajský radní Ladislav Valtr.

Dělostřelecká tvrz Bouda
Brusel dá miliony na rekonstrukci tvrze Bouda. O dotaci se kraj podělí s Polskem

„Celkové náklady za oba připravené projekty na české a polské straně činí 44 milionů korun s tím, že na naši část obdržíme dotaci ve výši 17 milionů korun, což je velmi výrazné ulehčení pro krajský rozpočet,“ řekl radní pro evropské fondy a regionální rozvoj Ladislav Valtr.

Předpoklad zahájení stavebních prací je v tuto chvíli ještě v letošním roce za návštěvnického provozu.

„Stavební práce budou realizovány za provozu tvrze. Činnost dodavatele tak ovlivňována jak návštěvnickým provozem, tak také požadavky orgánů ochrany přírody z důvodu výskytu hnízdiště netopýrů. Proto není v rámci výběrového řízení jedním z kritérií délka realizace stavby, protože zhotovitel nemůže reálně ovlivnit délku stavebních prací,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast investic Roman Línek.

Tvrz Bouda se dočkala výsuvné dělostřelecké otočné věže. Model váží 1,2 tuny.
Český unikát na Boudě. Model dělostřelecké výsuvné otočné věže váží přes tunu

Pardubický kraj se snaží tvrz Bouda vzhledem k její unikátnosti rozvíjet dlouhodobě.

„Dělostřelecká tvrz Bouda je unikátem, a tak se k ní snažíme od doby, kdy jsme ji převzali do krajského majetku, přistupovat. Postupně se nám daří objekt vracet do podoby, jakou si zaslouží. Prvním nezbytným krokem byla elektrifikace objektu v roce 2016, poté jsme vybudovali provozní budovu tak, abychom zázemí pro obsluhu tvrze a návštěvníky mohli přesunout ze vstupního objektu. V roce 2021 jsme pak dokončili rekonstrukci právě vstupního objektu, čímž byla tvrzi navrácena její původní podoba z roku 1938. V loňském roce pak byl dokončen model dělostřelecké výsuvné otočné věže a nyní finalizujeme osazování nového zábradlí v podzemních prostorách pro zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků s blížícím se zahájením nové turistické sezony,“ shrnul dosavadní investice kraje hejtman Martin Netolický.

Mohlo by vás zajímat: Boudaři slaví. Rekonstrukce vstupního objektu Boudy je hotová

Zdroj: Štěpán Hubálek