Na učilišti v Třemošnici je předmětem rekonstrukce elektřina a osvětlení. „Budou odmontovány stávající rozvody a rozvaděče. Elektřina bude namísto v podlaze nově vedena kvůli strojům nad dílnou. Součástí prací je i výměna osvětlení za úspornější LED. S paní ředitelkou Sýkorovou se budeme snažit, aby opravy co nejméně ovlivnily výuku v prostorách dílen,“ uvedl krajský radní pro školství Josef Kozel s ohledem na blížící se závěr školního roku a s tím spojené maturitní i závěrečné zkoušky v první polovině června.

Rekonstrukce se dočká také Ústí nad Orlicí. Na krajské zdravotnické škole se stavební práce týkají zamezení vlhkosti, opravy dešťové kanalizace a střešních okapů.

Masopust v Prosetíně
Prosetínem prošlo při masopustu 68 masek. Podívejte se ve fotkách a ve videu

„Opravené a očištěné zdi, nové kameny, spárování i omítky s protiplísňovou úpravou by měly zabránit pronikání vlhkosti do budovy školy. Součástí sanačních opatření je i vytvoření retenční nádrže na parkovišti v jižní části budovy školy, do které bude vedena dešťová voda ze střechy,“ řekl náměstek hejtmana pro investice Roman Línek.

V gymnastickém sále navíc dojde k výměně stávající podlahové krytiny. „V rámci opravy budou instalovány dřevěné podlahy se vzduchovou mezerou s odvětrávání a nalepeny nové podlahové krytiny z PVC pásů. Celá rekonstrukce by měla probíhat během vyučování. Klíčové proto bude zvolit takový harmonogram, který co nejméně naruší běžný chod střední školy,“ dodal radní Kozel s tím, že během prázdnin by bylo ideální opravit prostory šaten.

Zeditovaná tisková zpráva Pardubického kraje.