Žijete na Moravskotřebovsku, dojíždíte do Olomouce, Brna nebo Prahy a chcete využít veřejnou autobusovou dopravu? Pak musíte počítat s tím, že od března letošního roku budete cestovat opět o něco obtížněji.

Dopravní spojení regionu, který je východní výspou Pardubického kraje, zchudnul o tři dálkové linky. Konkrétně jde o spoje Liberec – Luhačovice, který jezdil v neděli odpoledne, a Žamberk – Brno, ten projížděl regionem každý den. A k tomu musíme přičíst ještě spojení Velké Opatovice – Praha, zrušené na začátku tohoto roku.

Podle Marcely Průchové, manažerky vztahů s veřejností společnosti ICOM transport, která uvedené dálkové spoje provozovala, šlo o málo využívané spoje. „Provoz těchto nedotovaných komerčních linek byl ukončen z důvodu nedostatečného zájmu cestujících. Jejich rušení jsme projednávali s příslušnými kraji, ty dotování linek odmítly. Pokud by cestující chtěli tuto linku obnovit, musí se obrátit na vedení těchto krajů," vysvětlila Marcela Průchová důvody, které vedly dopravce ke zrušení nerentabilních linek.

Stejný výsledek měla i jednání o zrušení spoje Velké Opatovice – Praha. „Rušení komerční ztrátové linky jsme předem projednávali s Pardubickým i Královéhradeckým krajem. Bohužel ani jeden z těchto objednavatelů neschválil zahrnutí linky do základní dopravní obslužnosti. Řešili jsme to i s obcemi a městy na trase, výsledek jednání byl bohužel stejný," řekl ředitel společnosti ČSAD Ústí nad Orlicí Radek Kuběnka.

Bezprostředním důvodem ke zrušení dálkových spojů, které využívali rovněž vysokoškolští studenti, je rozhodnutí moravskotřebovských zastupitelů, kteří se usnesli, že spoje přestanou dotovat. Město na jejich provoz ročně přispívalo téměř půl milionu korun.

„Domníváme se, a nejsme zdaleka sami, že dálková autobusová doprava je věcí státu, potažmo krajů," vysvětlil stanovisko města ke zrušení spojů moravskotřebovský starosta Miloš Izák.

Potvrzuje to i starostka Velkých Opatovic Kateřina Gebrichová. „Město Velké Opatovice finančně krylo ztrátu od roku 2009. Na konci roku 2016 provozovatel požadoval kompenzace i od ostatních obcí, protože se linka stala ztrátovou. Město Velké Opatovice finanční kompenzaci své trasy přislíbilo, ale protože jednání ostatních obcí a Pardubického kraje nepřineslo žádný pozitivní výsledek, byla linka zrušena," uvedla Kateřina Gerbrichová.

Moravskotřebovský starosta se proto s žádostí o řešení obrátil na hejtmana Pardubického kraje. Pardubický kraj se však k tomu staví odmítavě. „Kraje jsou objednavateli regionální dopravy, nikoliv dálkové. Kraje na podobné spoje nikdy nepřispívaly," uvedl hejtman Martin Netolický.

Vyjádření hejtmana ve věci zrušených spojů doplnil mluvčí Dominik Barták. „Nyní se bude hledat řešení, které však není o tom, že by Pardubický kraj ze svého rozpočtu uvolnil finanční prostředky na komerční linku. Je však možné do určité míry přizpůsobit objednávku regionální dopravy potřebám území, ale již to nebude dálkový spoj, ale regionální, který bude směřovat do uzlového bodu, kterým je například železniční stanice Svitavy," vysvětlil Dominik Barták.