Zastupitelé zvedli ruku pro sumu osm set tisíc korun. O náklady na záchranné práce se město podělí s ministerstvem kultury. „Čtyři sta tisíc korun bude z ministerstva kultury z programu regenerace městských památkových zón," informoval tajemník brandýského úřadu Jaromír Šebetka s tím, že stejnou částku přidá město. Ministerstvo bylo letos k Brandýsu štědré, celkem přislíbilo 635 tisíc, a tak částka 235 tisíc korun – k níž město opět přidá stejnou sumu – pokryje opravu oken radnice, jež je také kulturní památkou.
Loni byl díky dotaci ministerstva kultury zachráněn střep hradního zdiva. Letos se počítá s opravou severní strany hradu. „Památkáři zjistili, že jsou slušně zachovalé originální lícní zdi, ale nesou stopy poškození, a tak by bylo vhodné začít právě tam a postupně přecházet na západní stranu a skončit na jižní," vysvětlil Jaromír Šebetka. Práce začnou v létě.
Proces záchrany hradní zříceniny je běh na dlouhou trať. Jeho základním kamenem je koncepce záchrany hradu z roku 2011, na jejím naplňování spolupracuje město jako majitel se Sdružením pro záchranu hradu, odborníky a institucemi. „Zřícenina, jakožto součást národního kulturního dědictví, je stavbou zcela specifickou, spojenou s emotivním a romantickým působením. Necitlivá oprava by sice zabránila její rychlé zkáze, ale zároveň by nevratně poškodila její půvab. Proto je nutné k její obnově přistupovat se zvláštní pečlivostí a rozvahou," zdůrazňuje projektant Miloš Kudrnovský, autor návrhu obnovy.
Slova Miloše Kudrnovského potvrzuje výsledek loňských záchranných prací. Střep zdiva, poslední doklad původní výšky hradu, měl být nahrazen replikou, nakonec se ho podařilo zachránit. Použit byl vizuálně shodný kámen a zdící malta, jejíž složení napodobuje tehdejší materiály, a to včetně příměsí dřevěného uhlí a drcených cihel. Na obou lících zdiva byly rovněž imitovány zbytky hrubých omítek chránících samotné zdivo, a to v rozsahu zachyceném dobovou ikonografií.
Předseda Sdružení pro záchranu hradu Michal Slánička připomíná, že Miloš Kudrnovský loni provedl fotogram-
metrické zaměření hradu, jehož výstupem se stal mimo jiné virtuální 3D model. „Výstupem laserového skenování je také vizuální projekce brandýské hradní zříceniny. Je to nádherná práce s možností vidět neuvěřitelné detaily, prohlédnout si skutečný stav památky a zároveň cenný dokumentační materiál pro budoucí generace," dodal Michal Slánička. 
Projekce nabízí unikátní pohled na hrad i jeho vnitřní prostory.