To by podle viceprezidenta Agrární komory České republiky Jindřicha Šnejdrly znamenalo výrazné zvýšení rizika pro dovoz mléčných výrobků a ohrozilo konkurenceschopnost českých chovatelů. Prezident Agrární komory ČR Jan Veleba na jednání v pardubickém Domě techniky upozornil, že nové rozpočtové období zásadně ovlivní další vývoj zemědělství a potravinářství. „Na konferenci panovala shoda na nutnosti společného postupu při prosazování zájmů České republiky. Některé návrhy Evropské komise by totiž mohly mít fatální důsledky pro naše zemědělce,“ konstatoval Václav Kroutil, radní Pardubického kraje, zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a venkov. Obavy odborníků na zemědělství potvrzuje také bilance agrárního zahraničního obchodu. Zatímco v roce 1993 převažoval vývoz zemědělských produktů nad dovozem, v loňském roce byla bilance zemědělského zahraničního obchodu výrazně záporná. (kat)