Zateplený dům nedýchá
Nejčastějším argumentem odpůrců tepelné izolace je, že stavba po zateplení „nedýchá", to znamená nevyměňuje vlhkost. Skutečnost je taková, že běžný dům větrá spárami a větracími zařízeními, například digestoří nebo ventilátorem, a to až z 95 procent. Většina vlhkosti se odvětrává spolu se vzduchem. Dům se tedy zateplením „neutěsní".
Zateplený dům zvyšuje riziko vzniku plísní
Pravdou je pravý opak. Kondenzace vodní páry se po zateplení výrazně sníží nebo se zcela odstraní. Teplota vnitřních obvodových stěn je díky zateplení vyšší. Objektivně se tedy riziko kondenzace vodní páry snižuje a klesá tak i riziko vzniku plísní. Případný vznik plísní není způsoben vnějším zateplením.
Zateplený dům má negativní vliv na zdraví
Tuto nepravdu vyvrací vědecké studie, které prokázaly, že tepelné izolace mají naopak pozitivní dopad na lidský organismus. Jedním z nich je snížení respiračních onemocnění. Nejen dospělí, ale zejména děti, které předtím žily ve vlhkých a špatně větraných domech, přestaly tolik trpět rýmou, dýchavičností a dalšími respiračními problémy. Certifikované zateplovací systémy jsou zcela zdravotně nezávadné a odolné vůči vlhkosti a vzniku plísní.
Zateplovací systémy mají krátkou životnost
Tato polopravda pochází z doby, kdy nejčastějším zateplovacím materiálem byl pěnový polystyren, který se časem „ztrácel". Důsledkem bylo opomenutí některých jeho vlastností, zejména dlouhodobé odolnosti proti vysokým teplotám a působení organických rozpouštědel. Dnes jednoznačně platí, že při dodržení vhodných zateplovacích systémů a dodržení odpovídajícího technologického postupu je zateplení domu i po třiceti letech prakticky bez nedostatků. Očekávaná životnost je však delší.
Zateplení domu vyřeší problémy vlhkého domu
I když zateplení přináší jeho majiteli řadu výhod, jednoznačně mezi ně nepatří vyřešení problému s vlhkým domem. Nejdříve je třeba odstranit příčiny vlhkosti, ať už vzlínání nebo zatékání vody do domu, a se zateplením počkat.
Zateplení domu zvládne majitel sám
Ve snaze ušetřit se majitel rozhodne zateplit dům svépomocí. Malé nebo žádné zkušenosti s výběrem izolačních materiálů a odpovídajícím technologickým postupem se majiteli domu může vymstít. Jeho nedokonalé provedení této odborné práce nakonec povede k tomu, že bude nutné dříve nebo později fasádu opravovat nebo ji dělat znovu.

Seriál připravil OTA DOLEŽAL