„Auta často stojí až na samé hraně té kruhové křižovatky, takže i do ní se musí najíždět z levého protisměrného pruhu. Když proti mě ve stejnou chvíli vyjíždí z křižovatky jiný řidič, tak se asi docela diví, co dělám na jeho půlce vozovky. Moc bezpečné to určitě není,“ přemítá Chrudimák Vladimír Malý.

Podle některých řidičů by bylo řešením udělat z Vlčnovské ulice jednosměrku. Za to se přimlouvají i majitelé parkujících aut, kteří vesměs bydlí v okolních domech. „Jinde už místo není. Jednosměrná úprava by mohla přinést větší bezpečí, nějak podobně, jako při řešení v sídlišti Víta Nejedlého,“ uvedla obyvatelka jednoho z nich.

Podle místostarosty města Jana Čechlovského nejde o ojedinělý názor. „O jednosměrné úpravě ulice Vlčnovská se skutečně uvažuje. Toto téma se navíc stává aktuálním v okamžiku, kdy ŘSD připravuje definitivní úpravu okružní křižovatky u nemocnice ústící do této ulice na straně jedné, a kdy město zadalo zpracování projektu úpravy křižovatky ulic Vlčnovská a Václavská (z důvodu bezpečnosti) na straně druhé. O konečném řešení zatím není rozhodnuto, ale bude se o něm rozhodně diskutovat v roce 2018,“ sděluje místostarosta.

Se vzešlými návrhy bude podle Jana Čechlovského veřejnost včas seznámena. Zatím však není jasné například ani to, v jakém směru by měla být jízda zakázána.