Dvě fakulty Univerzity Pardubice – Fakulta chemicko-technologická a Fakulta elektrotechniky a informatiky přijímají přihlášky k bakalářskému studiu do konce března.
Obě fakulty přijímají uchazeče do svých bakalářských studijních programů/oborů bez přijímacích testů, na základě výsledků ukončeného středoškolského studia.

Na navazující dvouleté magisterské a tříleté doktorské studium se mohou zájemci hlásit dále ve vyhlášených termínech v průběhu 2. a 3. čtvrtletí roku. Termíny u jednotlivých fakult se liší.
Další čtyři fakulty univerzity – Fakulta ekonomicko-správní, Fakulta filozofická, Fakulta zdravotnických studií a Dopravní fakulta Jana Pernera již první kolo přijímání přihlášek do bakalářských studií ukončily.
Pouze Fakulta restaurování, která sídlí v Litomyšli, přijímá přihlášky do svých uměleckých oborů až do 17. května letošního roku.

Do 53 oborů bakalářského studia  bude všech 7 sedm fakult přijímat necelé čtyři tisíce uchazečů,kteří budou mít v rámci studia možnost strávit jeden nebo dva semestry na některé ze 170 partnerských vysokých škol v zahraničí. Mohou také využívat moderní vybavení, zázemí a služby uceleného univerzitního kampusu v Pardubicích.

Letos poprvé pokles počtu přihlášek

Vloni přišlo na univerzitu celkem přes 11,5 tisíce přihlášek ke studiu, z toho do bakalářských studijních programů na 9,5 tisíce přihlášek.
Současné údaje ve studijní evidenci Univerzity letos naznačují, že se na Univerzitě Pardubice poprvé projeví pokles počtu uchazečů a tím i přihlášek, který odráží demografický pokles populace vstupující do systému terciárního vzdělávání, na rozdíl od některých jiných vysokých škol, kde se tento pokles projevil již v minulých dvou letech.