„Cílem toho programu je rozvoj právního vědomí žáků svitavského regionu. Jeho vyvrcholením je každoroční soutěž žáků a studentů s nejlepšími právními znalostmi," uvedl koordinátor prevence kriminality Erich Stündl.

Soutěže se účastní čtyřčlenná družstva žáků základních škol, vybraná na základě školních kol. Soutěž navazuje na přípravu, kterou zajišťují učitelé na jednotlivých školách v hodinách základů společenských věd nebo během speciální přípravy mimo vyučování.

Soutěže se zúčastnilo celkem osm družstev. Žáci odpovídali na předem připravené vědomostní otázky z jednotlivých oblastí práva.

„Testová část byla doplněna o řešení modelových situací z každodenního života, které byly zaměřeny do oblasti práva i morálky. Znalosti hodnotila odborná porota," upřesnil Erich Stündl.

Zvítězilo družstvo žáků Gymnázia Svitavy.