Novou technologii s použitím nanovláken chce Správa a údržba silnic Pardubického kraje uplatnit během rekonstrukce povrchů čtyřproudé silnice na pardubickém Masarykově náměstí. Lze očekávat, že řidiči jejich nadšení pro moderní postupy sdílet nebudou, jde totiž o další dopravní uzel krajského města, jehož průjezdnost v nejbližší době omezí stavební práce.

První etapa začne v září

V první etapě dostane nový povrch úsek od Wonkova mostu ke křižovatce se Sukovou třídou. Stavět se začne pravděpodobně v září letošního roku, nejdříve pak na konci srpna.

„Čekali jsme, až skončí práce na přednádraží, teď ještě vyčkáme na dokončení rekonstrukce silnice I/35 , kvůli které auta ze Sezemic jezdí přes Pardubice," uvedl Vladimír Bakajsa, vedoucí odboru dopravy pardubického magistrátu, který stavební práce na území města koordinuje a povoluje případné uzavírky.

Druhá etapa od Sukovy třídy po křižovatku u Magna bude náročnější a uskuteční se až v příštím roce v letních měsících. Nové povrchy silnic jsou akcí Pardubického kraje, město Pardubice chce zároveň s tím v příštím roce rekonstruovat chodníky u budovy ČSOB Pojišťovny a přechod pro chodce k Paláci Pardubice osadit světelnou signalizací.

Probíhají také jednání města s investorem, který má budovat objekt v proluce mezi Magnem a ČSOB Pojišťovnou. Inženýrské sítě již investor v místě připravil, ale samotnou stavbu je třeba ještě sladit s ostatními stavbami.

Minimální omezení

„Budeme se snažit, aby dopravní omezení v místě byla minimální," uvedl Miroslav Němec, ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje (SÚS Pk), která je investorem akce.

Některé práce snad bude možné provést jen s omezením provozu, bez úplné uzavírky. Ale vzhledem k tomu, že jde o nové technologické postupy, nelze činnost naplánovat se stoprocentní jistotou. Časy oprav zatím nejsou dostatečně ověřené. „Mluvit o přesných datech je obtížné," řekl Miroslav Němec o rekonstrukci, ve které hrají hlavní roli nanovlákna.

Masarykovo náměstí bylo naposledy modernizováno v roce 2004. Průjezdné pruhy jsou asfaltové a pruhy pro autobusovou dopravu, které slouží zároveň jako zastávkové zálivy, jsou dlážděné.

Nanovlákna budou použita do asfaltových souvrství i do betonu, který nahradí dlažbu. „Nanovlákna pro Masarykovo náměstí" jsou dva ze tří projektů, s nimiž SÚS Pk uspěla u Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Ten také uhradí 85 procent nákladů, zbytek zaplatí příjemce dotace. V případě obou investic na Masarykově náměstí jde o celkové náklady ve výši přes sedmnáct milionů korun.

Sedm projektů

Správa silnic do dotačního titulu nové technologie u SFDI přihlásila sedm projektů. Kromě dvou uvedených byla ještě úspěšná s projektem monitorování pádu kamenů ze skalního masivu na silnici mezi Brandýsem nad Orlicí a Pernou.

Nanovlákna bývají označována za materiály třetího tisíciletí. Uplatňují se v medicíně, elektronice i ve stavebnictví. Mají zajistit lepší mechanické vlastnosti a větší odolnost materiálu.

„V brzké době vybereme zhotovitele na jeden úsek asfaltové vrstvy od Sukovy třídy k Wonkovu mostu, který by se měl opravit letos na přelomu srpna a září. Projekt máme připravený. Zhotovitele jsme u podobné akce schopni vybrat do tří týdnů," dodal Němec.