V polovině listopadu galerie zpřístupní opravené 2. patro, stálou expozici ve 3. patře a nezasažené prostory v zadních traktech.

„Zejména prostory v přízemí a společná stěna s vedlejší firmou se stále vysouší, stejně jako prostory o patro výše. Zasažené fresky budou muset projít restaurováním a to bude možné, až bude zdivo úplně vysušeno. Předběžný odhad je závěr příštího roku,“ uvedl náměstek hejtmana Roman Línek.

Poté, co si kraj pronajal místnosti bývalé kavárny Apatyka v sousedním domě pro výtvarný ateliér a přednáškový sál, se uvolnil v Domě U Jonáše další prostor pro výstavy, do jehož úprav a vybavení kraj investoval 700 tisíc korun. V současné době se připravuje kolaudace, montují se zde světla, upravují podlahy.

Východočeská galerie připravila do nezasažených a opravených sálů nové výstavy, v nejvyšším patře zůstává stálá expozice s názvem Jedno místo prázdné. „Připravujeme výstavu Pardubice očima malířů a v další části chceme veřejnosti představit nová díla, která chceme zakoupit v letošním roce,“ řekla ředitelka Východočeské galerie Hana Řeháková.