Ovšem když vidím in natura, jakým způsobem naprosto neprofesionálním jsou naše silnice doslova látány, tak s nimi nemohu souhlasit. Jsem stavař a když se objevila tzv. studená asfaltová suspense, tak jsem se o to osobně zajímal s tím, že bych ho provedl před garáží. Suspense je v mobilních papírových pytlích o váze 25 kg, a tedy je s nimi dobrá manipulace.
Obrátil jsem se tedy na výrobce s tím, aby mi poslali celkový technologický postup pro použití tohoto výrobku. Když vidím pracovníky, jak vyspravování provádějí, tak to s technologickým postupem nemá naprosto nic společného.
V současné době jezdím na rehabilitaci do lázní v Brandýse nad Orlicí a při tom jsem se setkal na silnici ze Rviště do Brandýsa s firmou z Chocně, která zde prováděla vyspravování výtluk. Před opravou to byly výmoly ve vozovce a po její opravě (pokud se tato jejich činnost dá takto označit) to zase je tankodrom – samá boule.
Technologie výrobce říká, že se má nejprve výmol vymést, pak vymýt horkou vodou (pomocí Wapu), dále pak vyfoukat vodu (vysušit), pak provést tzv. penetraci výmolu tekutým asfaltem a pak teprve použít studenou suspensi a provést řádnou úpravu tak, aby nebyl kopec, ale oprava, aby byla ve stejné výši jako je okolní vozovka.
To znamená, že se to musí uválcovat a zabrousit. Já jsem však pracovníky viděl, jak opravu prováděli za pomoci hrabiček a po přejetí válečkem zůstal kopec. Tento tankodrom tam už je druhý týden a některé vysprávky jsou již vyloupané.
Nemohu pochopit, že firmy mají techniky, kteří by práci svých pracovníků měli kontrolovat a na druhou stranu vozovka je v majetku nějakého subjektu, který zřejmě opravu objednává, tak by také měl po opravě tuto vozovku převzít a podle toho i podepsat fakturu a nebo nechat vše opravit a ne zaplatit a křičet, že za dva měsíce by měli nastoupit znovu a znovu opravit. Pak nejsou peníze, protože se platí za nekvalitní práci. Zajímavé je, že když jsou v televizi záběry na silnice v zahraničí, tak tam nevidíte žádné vyspraveniny a podobně.
Ono asi i původní provádění vozovek a jejich povrchů má jinou kvalitu a ne jako u nás. Když se dělá nový celkový povrch asfaltu, tak rovněž propojení s podkladem není kvalitní a pak se stává, že po dvou letech dochází k vytváření výtluk na tomto novém povrchu – díra je vždy až na tu spodní nespojenou vrstvu.
Chtěl bych vědět, co na toto všechno dělají naši zastupitelé v krajských úřadech. Na zmíněný úsek Rviště – Brandýs nad Orlicí bych doporučil panu hejtmanovi, jakož i vícehejtmanovi pro dopravu, aby při cestě do Pardubic jeli autem tou cestou z Ústí na Choceň, aby tu rádoby opravu viděli na vlastní oči a zaujali k tomu i nějaké stanovisko.

Jiří Šejna, Libchavy