Má za úkol dostat nové příslušníky co nejrychleji na úroveň zbytku roty. „Taktické činnosti jsou velmi obsáhlé a komplexní téma. Proto se snažíme využívat každou šanci a každý prostor, který nám umožní výcvik jakkoliv ozvláštnit. Lesy na Podhůře mimo jiné umožňují i náhodný kontakt s civilním obyvatelstvem, kterému se v reálných bojových podmínkách snažíme vyhýbat. Nováčci to vědí, musí být neustále ve střehu a na každého kolemjdoucího adekvátně reagovat. Vše samozřejmě okamžitě vyhodnocují zkušení instruktoři,” vysvětluje vedoucí instruktor DIVu.

Další z instruktorů k tomu dodává: „Zažíváme i humorné situace. Například jeden z cyklistů projíždějící kolem mě se ptal, co tu tak sám dělám. Vůbec si nevšiml maskovaného družstva kolem.”

Pro chrudimské vojáky je DIV ale jen jedním z krůčků v jejich kariéře, čeká je ještě výsadkový kurz. Teprve poté mají právo hrdě nosit červený baret, symbol výsadkových jednotek.

ČEKÁ JE DALŠÍ INTENZIVNÍ VÝCVIK
V této chvíli jsou ještě před nimi čtyři intenzivní týdny fyzicky náročného výcviku. Neustále se pohybují v plné polní, která váží přes 50 kilo, se zbraní a v bojové vestě. Čekají je zrychlené přesuny, běh, kliky… Vše je zakončeno týdenní simulací reálných bojových podmínek. Na zarputilých tvářích nováčků je však vidět velké odhodlání do dalších činností..